Stena Metall AB

Stena Recycling inleder tågsamarbete med Peterson Rail

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 10:35 CEST

Fr.o.m. den 1 oktober kommer Peterson Rail överta driften av Stena Recyclings tågverksamhet.
– Det gör våra tågtransporter flexiblare och medger att vi ytterligare kan öka andelen material som transporteras på tåg, säger Leif Gustafsson, VD Stena Recycling.

Sedan 2006 har Stena Recycling bedrivit egen tågverksamhet i Sverige. Med fem diesellok och över hundra vagnar har stora mängder material, främst järn- och metallskrot, fraktats över Sverige och sparat över 20 000 lastbilstransporter de senaste tre åren.

Uppgörelsen innebär att Peterson Rail övertar Stenas tågverksamhet bestående av  fem lok. Samtliga lokförare kommer erbjudas anställning hos Peterson Rail och MBL-förhandlingar inleds inom kort. Vagnar och lastbärare ägs även fortsättningsvis av Stena Recycling, som ser att upplägget möjliggör att en större mängd material framöver kan överföras från lastbil till tåg.

– Samarbetet medger mer frekventa och flexiblare transporter till och från våra anläggningar i Sverige. Dessutom kommer dieselloken till 90 % ersättas av ellok, vilket sparar cirka 4 400 ton koldioxidutsläpp årligen och ligger i linje med vår ambition att minska den egna miljöpåverkan, säger Leif Gustafsson, VD Stena Recycling.

– För Peterson Rail innebär samarbetet med Stena Recycling ett viktigt steg i vår satsning i Sverige, säger Jörn Lindberget, VD Peterson Rail. Stena är en kund som passar väl in i vår strategi. Vi vill utveckla företaget tillsammans med kunderna och bygga långsiktiga, goda relationer. Stena har stor kompetens inom transporter vilket gör att vi kan utveckla nya transportkoncept tillsammans. Peterson Rail satsar på att trafikera de långa sträckningarna med de nya elektriska loken, men på vissa områden är vi beroende av diesellok som är anpassade för godstransport.

För mer information, kontakta
Stig-Gunnar Guttke, Transportchef Stena Recycling. 010-445 8413
Jörn Lindberget, VD Peterson Rail, +47 90664256
Bjarne Darwall, Informationschef Stena Recycling, 010-445 2026

FAKTA Stena Recycling AB
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med ett rikstäckande nät av filialer och produktionsanläggningar. Företaget omhändertar avfall från industri, handel och kommuner. En ständig utmaning är att utveckla nya innovativa sätt att återvinna samhällets avfall och som är bra för både kunder, miljö och samhälle. Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som också återvinner elektronikskrot och aluminium samt bedriver internationell handel med stål, metaller och olja. www.stenarecycling.se

FAKTA Peterson Rail AB
Peterson Rail är ett ungt järnvägsföretag. Vår personal har bred erfarenhet inom logistik och transport, särskilt inom järnvägstransporter. Företaget, med huvudkontor i Trollhättan, är certifierat att kunna transportera över hela Sverige och Norge. Huvuddelen av transporterna har gått till skogsindustrin som fortfarande kommer att utgöra en betydande del av verksamheten. Vi önskar vara en god samarbetspartner för att göra våra kunder konkurrenskraftiga. Resurser anpassas varje kunds behov. http://www.petersonrail.com/