Ratio

Stenkula ny forskare på Ratio

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:24 CET

Från och med torsdag 1 mars kommer fil dr Mikael Stenkula att börja jobba som forskare vid Ratio.

Mikael har i grunden en civilekonomexamen och en pol mag-examen från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Efter Han har doktorerat i nationalekonomi och intresserar sig för monetära frågor men även den österrikiska idétraditionen. Mikale har arbetat som lektor vid Lunds universitet och undervisat i mikroekonomi men ägnar sig nu helt åt forskning inom entreprenörskap och om företags- och ägarstrukturer.