Västtrafik

Stenpiren Resecentrum – en ny mötesplats i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2015 08:00 CET

Nu startar Västtrafik bygget av Stenpiren Resecentrum vid Skeppsbron i Göteborg. Resecentrumet är en del i den nya stadsutvecklingen vid Södra Älvstranden. Byggnaden beräknas stå färdig i början av nästa år och blir en viktig bytespunkt mellan spårvagn, buss och båt.

Skeppsbron ligger centralt vid älven, mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen. Här är tanken att nya bostäder, butiker och arbetsplatser skall växa fram. Arbetet med en ny spårvagnslänk pågår redan. När trycket på resor över älven ökar blir Stenpiren en helt ny hållplats där Västtrafiks resenärer enkelt kan göra byten och erbjudas bra service.

– Vi vill att Skeppsbron ska bli en attraktiv plats där man gärna stannar till en stund. Det nya resecentrumet blir en urban och citynära mötesplats och knutpunkt för våra resenärer, säger Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik.

Byggnaden blir miljömärkt
Stenpiren Resecentrum kommer att bjuda på service i form av vänthall, Pressbyrån, blomsterbutik, kafé, sushibar och en uteservering som breder ut sig ner mot kajen. Stenpiren Resecentrum harmoniserar med Västtrafiks övriga resecentrum, exempelvis Nils Ericson Terminalen och Frölunda Resecentrum, med glasfasad, trämaterial, natursten och öppna, upplysta ytor.

– Målsättningen är att miljöcertifiera Stenpiren Resecentrum genom Sweden Green Building Council. Byggnaden blir bland annat energieffektiv med solpaneler på taket som bidrar till energiförsörjningen, säger Andreas Almquist.   

Att tillgänglighetsanpassa Stenpiren Resecentrum så långt det är möjligt har genomsyrat planeringen. Resenärsytorna byggs i ett plan med ledstråk i golvet, för personer med synnedsättning, och de intilliggande hållplatserna blir helt tillgänglighetsanpassade. Det kommer också att finnas möjlighet att få reseinformation uppläst genom så kallade pratorer.

Mer information om Stenpiren Resecentrum finns på Västtrafiks webbplats. Se även Göteborgs stads film om utvecklingen av Skeppsbron.

Sweden Green Building Council har till uppgift att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen. Västtrafik är medlem i Sweden Green Building Council och har därigenom redan miljöcertifierat åtta resecentrum.

För mer information:
Andreas Almquist 0705-62 92 11
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.