Stenungsunds kommun

Stenungsund fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:28 CET


Stenungsunds befolkningsmängd var den 31 december 2006 23.190 personer. Det är en ökning under året med 243 invånare. Under året föddes 300 barn i kommunen vilket är snäppet lägre än 2005 då 311 barn föddes. Flyttningsöverskottet, dvs. skillnaden i antalet personer som flyttar in- och ut, blev 122 st. År 2005 var den siffran 83 st.

Mer information finns på Statistiska centralbyråns hemsida: www.scb.se

För statistikuppgifter, kontakta:
Jonas Sverkén
Stenungsunds kommun
Tel direkt: 0303 - 683 55

http://www.stenungsund.se/aktuelltnyhetsarkiv/5.7c2af73a110c3912b4b800016.html

Med vänlig hälsning
Lena Jansson
Stenungsunds kommun
Info