StepStone

StepStone ASA - kvartalsrapport Q1 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:40 CEST

StepStone ASA

Positiva operativa resultat i Q1 trots utmanande ekonomiska förhållanden, 16 % EBITDA-marginal och € 4.6m i kontanter från verksamheten under Q1 2009

Sammanfattning

- € 26.9m i intäkter

- EBITDA för € 4.2m, 16 % marginal

- € 4.6m i likviditet som genereras från den löpande verksamheten

- Återkommande intäkter från talent management produkter ökade med 30 % per år

- 32 % Online EBITDA marginal - bibehålls på 2008 nivåer

- Rörelsens kostnader minskas med € 3.8m (14 %) mellan Q4 08 och Q1 09

Resultat per kvartal

Stepstone har fortsatt att utvecklas genom att leverera ytterligare ett lönsamt kvartal och generera € 4.6m i kontanta medel från rörelsen, samtidigt som alla marknader där bolaget är verksamt upplever utmanande marknadsförhållanden.

Det var en fortsatt efterfrågan på företagets produkter i-GRasp och ETWeb, då kunder i allt större utsträckning ville maximera avkastningen på sina investeringar på sin personal. Efterfrågan på webbaserade rekryteringsprodukter fortsatte, precis som i föregående kvartal, att minska eftersom kunder såg över sin totala personalstyrka.

De viktiga återkommande intäkterna från Solutions kunder har ökat 30 % mellan Q1 2008 och Q1 2009, pådriven av en kombination av den växande kundbas och minimala förändring i abonnemangen. Tillväxten av återkommande intäkter är betydligt snabbare än tillväxten från licensavgifter och professionella tjänster.


Onlines inkomster har minskat för det andra kvartalet i rad p.g.a. med det minskade antalet platsannonser på våra sidor. Kunderna fortsätter att genomföra anställningsstopp, förflyttning och minskning av sin arbetsstyrka då de hanterar den nuvarande ekonomiska nedgången.


De snabba åtgärder för att se över kostnaderna under Q4 2008 och till 2009 har gjort det möjligt för företaget att behålla Online och Solutions EBITDA marginaler på liknande nivåer som levererades under 2008. Driftskostnaderna i totalt har minskat med € 3.8m mellan Q4 2008 och Q1 2009.


Onlines Q1 2009 EBITDA-marginalen var 32 %, samma som Q1 2008, medan Solutions EBITDA marginalen var 10 % jämfört med 12 % under Q1 2008. Totalt har företaget Justerat EBITDA för kvartalet var € 4.2m företräder en 16 % marginal.
Företaget genererade € 4.6m i kontanter från verksamheten under Q1 2009, jämfört med € 6.8m i Q1 2008.


Under kvartalet har Stepstone förvärvat resterande 30 % av sin kinesiska verksamhet och betalat av resterande € 0.6m för förvärvet av Recruiter AS under 2008.


Företagets Q1 2009 slutade med € 33.5m av kassa och endast € 13.8m av räntebärande skulder. Dessutom har bolaget tillgång till över € 20.0m av outnyttjad bankverksamhet.

Framtidsutsikter

Stepstone fortsätter ha ett positivt kassaflöde samt vara en väl finansierad och lönsam leverantör av programvara och tjänster för Human Capital Management (HCM) sektor. Vi har en portfölj av programvara och tjänster som levereras till en bred geografisk bas av kunder.


Q1 2009 var en solid start på ett år som förväntas att fortsätta som ett mycket utmanande år - ett år med minskad insyn och höga förväntningar på fortsatt uppgång av efterfrågan, särskilt i Online sektorn.

Företaget har fokus på marknadsandelar och noggrann hantering av kontanter och kostnader. Med tanke på rådande marknadsförhållanden, har Stepstone redan vidtagit åtgärder för att ändra storlek på företaget och minska sina kostnader och kommer att fortsätta att noggrant hantera både kostnader och kontanter genom 2009.

För mer information:

StepStone

Ian Clapp, Director of Investor Relations
Tfn: + 44 7850 128094 / Ian.clapp@stepstone.com

Financial PR

Hudson Sandler

Andrew Hayes / Wendy Baker

Tfn: + 44 20 7796 4133 / stepstone@hudsonsandler.com

Om StepStone

StepStone är en global ledande leverantör av mjukvara och tjänster för human capital management ("HCM"). Teknologin och tjänsterna hjälper organisationer att attrahera, behålla och utveckla sina talanger. StepStone grundades i Norge 1996 och noterades på Oslobörsen 2000 (Ticker@ STP.NO) samt på Londonbörsen 2008 (LSE: STPS). StepStone var en av tio företag som nominerades som European Business of the Year i 2009 European Business Awards.

StepStone bedriver några av Europas ledande jobbportaler som matchar organisationer med potentiella medarbetare, och erbjuder ett komplett utbud av HCM-mjukvarulösningar. Med StepStones omfattande jobbportaler i Europa, har StepStone expertis om behov och efterfråga gällande dagens arbetskraft. Detta gör det möjligt för StepStone att utveckla innovativa HCM-lösningar

StepStones omfattande produktportfölj och tjänster möjliggör för organisationer att implementera effektiva HCM-processer. Servicen omfattar: attraktion och anställning, talent management, performance management, kompensationshantering, utbildningshantering, kompetenshantering samt karriär- och successionshantering.

I slutet av Q4 2008 använde mer än 16'000 organisationer, inklusive många av världens ledande företag, StepStones mjukvara och tjänster. StepStone bedriver verksamhet i 17 länder och har fler än 850 anställda.

Globala kunder består bland annat av Deutsche Telekom, Aviva, PricewaterhouseCoopers, AstraZeneca, ThyssenKrupp, Fiat och Telefonica.

För mer information: www.stepstone.com.