Steria AB

Steria ”outsourcar” till Sundsvall

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 15:08 CET

Steria samlar nu alla sina uppdrag inom applikationsförvaltning till ett nyupprättat center i Sundsvall

som driftsattes i januari och invigdes formellt den 15 februari. Konjunktursvackan för regionens it-företag gör det lätt att rekrytera kvalificerad personal. Därmed växer Sterias Sundsvallskontor till fler än 50 anställda.

- Det finns mycket it-kompetens i Sundsvall, samtidigt som det lokala konjunkturläget gör att vi både kan rekrytera och vara kostnadseffektiva. Därför kan vi fortsätta växa utan att besväras av bristen på kvalificerade konsulter, säger Björn Nilsson som är chef på den nystartade enheten.
Sterias åtaganden inom applikationsförvaltning har vuxit under de senaste åren och som regel ingår ansvar för applikationer som en del i större uppdrag. Nu tar Steria ett samlande grepp och väljer att låta en grupp specialiserade konsulter ta ansvar för alla uppdrag inom detta område.

Att centret förläggs till Sundsvall beror bland annat på att Sundsvall har god tillgång på kvalificerad arbetskraft inom it-området. It-branschen i Sundsvall genomgår, till skillnad från i övriga landet, en lågkonjunktur och flera it-konsultföretag har valt att lägga ner sin verksamhet i staden. Bakgrunden är bland annat att de stora myndigheterna i Sundsvall har valt att skära ner på antalet it-konsulter - bara på Försäkringskassan i Sundsvall uppskattar Björn Nilsson att antalet externa it-konsulter har minskats med cirka 300 personer under de senaste åren.

- Det är klart att det känns på en så pass liten ort som Sundsvall, men vi har sett en möjlighet och vill vända situationen till något positivt. Genom att flytta verksamhet hit utnyttjar vi möjligheten att nyrekrytera och växa samtidigt som vi säkrar jobben för våra anställda genom att hämta uppdrag från övriga Sverige till Sundsvall, säger Björn Nilsson.

Hittills sysselsätter Sterias nya center för applikationsförvaltning sju personer, varav en är nyrekryterad. Steria kommer nu att successivt samla befintlig verksamhet till centret och Björn Nilsson räknar med att åtminstone fördubbla antalet anställda under 2007 med hjälp av nyrekryteringar.

Steria är en av de fem största it-konsulterna i Sundsvallsregionen och har i dag ett femtital anställda i Sundsvall. Centret för applikationsförvaltning sysselsätter inledningsvis sju personer, men antalet beräknas vara fördubblat till årsskiftet.

Presskontakt
Björn Nilsson, konsultchef
Tel: 060-14 46 41
E-post: bjorn.nilsson@steria.se

Anna Söderström, informationschef
Tel: 08-622 4323
E-post: anna.soderstrom@steria.se