Utrikespolitiska föreningen

Steven Pinker i Uppsala!

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 16:09 CET

Steven Pinker, professor vid Harvard, och en av samtidens mest uppmärksammade tänkare, håller en öppen föreläsning vid Uppsala universitet den 15 mars.  Han kommer med ett positivt budskap i sin föreläsning om människans natur och det minskade våldet i världen. Föreläsningen sänds direkt på webb-TV.

Professor Steven Pinker föreläser med utgångspunkt från sin nyligen publicerade bok ”The better angels of our nature. Why violence has declined”. I sin bok, som rönt stor internationell uppmärksamhet, berättar han att våldet minskat över tid och menar att denna trend kan förklaras av fundamentala förändringar i samhällets organisation och kultur. Bland annat pekar han på betydelsen av läskunnighet, handelsutbyte och jämlikhet. Han rör sig mellan ämnen som historia, kriminologi, ekonomi, filosofi, psykologi, sociologi och statistik.

Under föreläsningen kommer Steven Pinker att introducera sina teser och resultat, och därefter kommenterar och reflekterar uppsalaforskare över hur detta anknyter till deras forskning. Han har i arbetet med boken använt sig av den internationellt kända konfliktdatabasen vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Steven Pinker är professor i psykologi vid Harvard University, USA, och en av världens främsta tänkare och forskare i evolutionär psykologi och medvetandeforskning. Han är också en flitig debattör och känd för en rad populärvetenskapliga böcker på temat, t e x ”How the mind works” (1997) och Ett oskrivet bland ( på svenska 2005).

Föreläsningens titel: The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined

Föreläsningen hålls på engelska och följs av panelsamtal.

I panelen: Karin Hassan Jansson, historiska institutionen, Peter Haldén, institutionen för freds- och konfliktforskning. Moderator: Peter Wallensteen, institutionen för freds- och konfliktforskning.

Tid och plats: Universitetsaulan, 15/3 kl. 10:00-12:00

Se föreläsningen direkt på webb-TV.

Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med Utrikespolitiska föreningen, Uppsala.

Utrikespolitiska föreningen
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala arbetar sedan grundandet 1948 för att upprätthålla bevakning av, och väcka debatt kring, utrikespolitiska och internationella frågor. Detta gör vi främst genom att anordna föredrag två gånger per vecka under terminerna. Bland tidigare föreläsare kan nämnas Kofi Annan, Boutros Boutros-Ghali, Ban Ki-moon, Anna Lindh, Hans Blix, Fredrik Reinfeldt och Göran Persson.

www.ufuppsala.se