Tolpagorni

STF Ingenjörsutbildning och Tolpagorni inleder nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 08:05 CET

STF Ingenjörsutbildninginleder ett samarbete med utbildningar inom området Produktledning. Krav ställs på ökad effektivitet i framtagning och lansering av allt mer komplexa produkter på en internationell marknad. Produktledning är en affärskritisk process som omfattar alla delar av företaget – inte minst de funktioner som ofta bemannas av ingenjörer. STF har tagit fram en grundutbildning inom produktledningsområdet som utvecklas och genomförs av Tolpagorni.

Marknaden ställer krav på en snabbare framtagning av nya produkter och uppdatering av befintliga produkter. Samtidigt är marknadsbilden alltmer komplex med samarbeten i alla delar av verksamheten. Ökad snabbhet och ökad komplexitet innebär ett krav på ökad flexibilitet i hela organisationen och en förmåga att ta beslut som påverkar produkters utformning och paketering.

Tolpagorni har i sin roll som specialistföretag med inriktning mot Produktledning inom teknologiföretag sett denna utveckling och det ökade behovet av kunskap och förståelse det ställer på de personer som skall fatta snabba beslut, ofta på osäkra underlag, som påverkar företagets produkter under hela livscykeln.

- STF utvecklar ständigt sitt erbjudande av aktuella utbildningar och ser ett behov av produktledning hos ingenjörer. Vi ser fram emot ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete med Tolpagorni som föreläsare i ämnet, säger Johan Onno, Avdelningschef Produktutveckling & Försäljning, STF Ingenjörsutbildning AB.

- STF är en organisation som är ledande på att stödja ingenjörsföretagens kompetensutveckling – vi är därför stolta att få samarbete med dem, säger Magnus Billgren, VD Tolpagorni Product Management.

Om utbildningen

Utbildningen är utformad för att tillhandahålla verktyg, kunskap och förståelse för produktledningsarbete. Hur effektivt produktledningsarbete bedrivs, vilka ansvarsområden som ingår och hur samarbetet inom företaget ser ut. Kursen introducerar produktledning och omfattar koncept och teknik för produktstrategi, produktplanering och produktmarknadsföring.


Kursprogram finns på: STF Kurser

För ytterligare information om STF Ingenjörsutbildning AB, vänligen kontakta:

Klas Palmér, Produktutvecklare

Tel: 08-586 386 03
E-post: klas.palmer@stf.se

För ytterligare information omTolpagorni Product Management, vänligen kontakta:

Kristin Svensson, Competence advisor
Tel. 0725 798 985

E-post: kristin.svensson@productmanagement.se


Tolpagorni Product Management är ett specialistföretag inom produktledning. Vår mission är att göra våra kunder snabbare och bättre på att ta fram rätt produkter. Vi hjälper teknologiföretag inom B2B i rollen som konsultativ rådgivare men även i den dagliga verksamheten. Tolpagorni förmedlar kompetens i öppna kurser och företagsanpassade utbildningsprogram.

Tolpagorni är initiativtagare till Produktledardagen och nätverk för produktchefer.