Svenska Turistföreningen, STF

STF prisad för Bästa årsredovisningen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:21 CET

STF är bäst inom den ideella sektorn på att redovisa hur man använder pengarna. STF vann den prestigefyllda tävlingen ”Bästa årsredovisningen” i hård konkurrens med över 100 andra ideella organisationer.

STF fick förstapriset i tävlingen med följande motivering:

”Svenska Turistföreningen (STF) gestaltar på ett föredömligt och levande sätt i årsredovisning och verksamhetsberättelse en modern folkrörelseorganisation. Det ideella uppdraget framgår tydligt samtidigt som organisationens omfattande affärsverksamhet presenteras. Såväl engagemanget i de lokala kretsarna och hos medlemmarna som det centrala påverkans- och kunskapsarbetet ges ordentligt utrymme. En växande oro över medlemsutvecklingen framträder och en rad åtgärder för att vända trenden redovisas. Verksamhetsberättelsen är tydligt strukturerad och löptexten stöds fortlöpande med relevant statistik. Man balanserar väl verksamhetens olika delar och man får som läsare en känsla såväl för helheten som för dess komplexitet.”

– STFs 300 000 medlemmar är en brokig skara. Vissa tycker om att bo på vandrarhem, andra vistas gärna i fjällen och en tredje grupp sympatiserar med STFs värderingar. Årsredovisningen ska vara enkel att ta till sig oavsett hur insatt man är i våra verksamheter. Dessutom ska det framgå att pengarna används på rätt sätt. Det här bevisar att vi har lyckats, säger STFs generalsekreterare Torbjörn Widén.

Tävlingen Bästa årsredovisning inom ideella sektorn har initierats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Swedbank för att hjälpa ideella organisationer att rapportera om sin verksamhet på ett öppet, tydligt och pedagogiskt sätt. Liksom tidigare år har intresset varit stort och över 100 organisationer - förbund, trossamfund, verksamhetsstiftelser och föreningar – har skickat in sina årsredovisningar till tävlingen. I år är det femte gången som tävlingen arrangeras.

Juryn har arbetat efter ett dussintal olika kriterier, bland annat att organisationen följt gällande redovisningsföreskrifter och att man uppfyller sitt ändamål. Årsredovisningen ska ge en sanningsenlig bild av organisationen så att den enskilde medlemmen kan få en bra bild av organisationens verksamhet.

Juryn har också valt att ge tre hedersomnämnanden. Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Röda Korset får hedersomnämnande för att de har valt att byta till ett digitalt format och öppnat dörren för annorlunda och utökad information till sina intressenter och därigenom räknar med att spara pengar och naturresurser. Diakonia premieras för att man varit en av tio finalister under samtliga de fem år som tävlingen arrangerats och varje år hållit en hög och jämn nivå på sin årsredovisning.

Bengt Westerberg är ordförande i juryn som utser vinnaren.
– Ideella organisationer är i ständig förändring och sektorn växer snabbare än andra samhällssektorer. Det blir viktigt för sektorn att presentera årsredovisningar på ett sätt som tilltalar läsaren och samtidigt uppfyller de redovisningsregler som krävs. Tävlingen är ett sätt att visa förebilder som andra ideella organisationer kan inspireras av, säger han.

I redaktionen för STFs årsredovisning ingår:
Johan Krüger, projektledare och redaktör
Eva Askåker, ekonomiansvarig
Sara Wangler, bild och form
Torbjörn Widén, generalsekreterare/vd
Åsa Nilsson (Grafisk stil), layout

Läs STF årsredovisning i pdf-format.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Grahn, ansvarig för ideell sektor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tel: 08-555 333 22, Mobil: 0709-29 33 22, jonas.grahn@se.pwc.com
Johan Krüger, redaktör och projektledare för årsredovisningen på STF
Tel: 0703-43 21 86, johan.kruger@stfturist.se.

Fakta om STF
Svenska Turistföreningen (STF) är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 300 000 medlemmar. Känn ditt land har genom åren varit det genomgående temat när organisationen erbjuder natur- och kulturupplevelser. I verksamheten finns 320 vandrarhem, tio fjällstationer och ett 40-tal stugplatser i väglöst land i svenska fjällen. Lokalt anordnas aktiviteter i 85 föreningar. Internationellt samarbetar STF med vandrarhemsorganisationen International Youth Hostel Federation (IYHF). STF har också en reseverksamhet, ett förlag och ger ut medlemstidningen Turist.

Med vänlig hälsningSvenska Turistföreningen
STF Vandrarhem
Johan Krüger, regionansvarig
Besöksadress: Amiralitetsbacken 1
Box 25, 101 20 Stockholm
Telefon: 08-463 21 86
Mobiltelefon: 0703-43 21 86
Fax: 08-678 19 48
www.svenskaturistforeningen.se