Svenska Turistföreningen, STF

STF renoverar Dag Hammarskjölds Backåkra

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 10:33 CEST

Regeringskansliet ger ett bidrag på 1 miljon kronor till Svenska Turistföreningen (STF) för att renovera Dag Hammarskjölds Backåkra. Renoveringen kommer lägligt. År 2005 är det 100 år sedan Hammarskjöld föddes och en rad aktiviteter planeras för att hedra hans minne.

Dag Hammarskjölds Backåkra är en gård på Österlen i Skåne som förvärvades av Dag Hammarskjöld och genom testamente tillföll STF efter hans död 1961. På gården finns ett museum som dels rymmer en utställning om Hammarskjöld, dels en mängd föremål från hans samlingar. Nu ska gården alltså få en ansiktslyftning. Upprustningen består bland annat av att el- och teleutrustningen ska moderniseras, byggnader och möbler ska renoveras, ny konferensutrustning ska köpas in och diverse trädgårdsarbeten ska genomföras. Regeringens bidrag på 1 miljon kronor offentliggjordes av utrikesminister Laila Freivalds i samband med en presskonferens på Backåkra.

På presskonferensen presenterades även några av de projekt som kommer att genomföras under jubileumsåret 2005. Den stora händelsen blir en minneshögtid på Backåkra på Dag Hammarskjölds födelsedag den 29 juli. Högtiden är öppen för allmänheten och kommer att bestå av olika anföranden, musik och kulturella inslag. Bland övriga jubileumsaktiviteter märks en nationell konferens om global säkerhet och FN i Stockholm, en bok om Hammarskjöld och hans politiska arv och en internationell vandringsutställning. Dessutom ska Kungliga Filharmonikerna framföra en konsert i FN:s generalförsamling i New York och en minnestund ska äga rum i Ndola i Zambia.

Dag Hammarskjöld har en stark koppling till Svenska Turistföreningen. Han satt med i föreningens styrelse i 20 år, varav tio år som vice ordförande. Förutom museet används Dag Hammarskjölds Backåkra bland annat till konferens och som semesterbostad för medlemmarna i Svenska Akademien. I museet finns en mängd intressanta föremål, exempelvis en 5 000 år gammal bronsstatyett, tavlor av Matisse och Picasso och en isyxa som användes av Tenzing på Mount Everest. I anslutning till gården finns även den så kallade Meditationsplatsen, som uppfördes efter Hammarskjölds död. Detta är en låg stenrundel med en större sten i mitten med inskriptionen PAX, som är det latinska ordet för fred. Meditationsplatsen överblickar Östersjön och har blivit en populär plats för vigslar, dop och konserter.

Mer information om jubileumsåret 2005 finns på www.dh100.se.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Krüger, informatör STF, tel 08-463 21 86 eller 070-343 21 86, e-post johan.kruger@stfturist.se
Nils Hansell, platschef på Dag Hammarskjölds Backåkra, telefon 0411-52 60 10

Fakta om STF
Svenska Turistföreningen (STF) är en av Sveriges största ideella organisationer med drygt 330 000 medlemmar. Känn ditt land har genom åren varit det genomgående temat när organisationen erbjuder natur- och kultur-upplevelser. I verksamheten finns 315 vandrarhem, nio fjällstationer och ett 40-tal stugplatser i väglöst land i svenska fjällen. Internationellt samarbetar STF med vandrarhemsorganisationen International Youth Hostel Federation (IYHF). STF har också en reseverksamhet, ett förlag och ger ut medlemstidningen Turist. Lokalt anordnas aktiviteter i 85 föreningar. Mer information finns på www.svenskaturistforeningen.se