Svenska Turistföreningen, STF

STF tar fram handlingsprogram för naturskydd

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 08:59 CEST

Svenska Turistföreningen (STF) ska utarbeta ett handlingsprogram för skydd och förvaltning av natur- och friluftsmiljöer i Sverige. Detta beslutades på STFs riksstämma, som ägde rum i helgen. På riksstämman valdes även en ny styrelse med tre nya ledamöter.

På STFs riksstämma diskuterades hur föreningen ska arbeta för att slå vakt om naturmiljöer och turistiska områden i Sverige. Ett förslag var att STF skulle ta initiativ till bildandet av en nationalpark i Kebnekaisefjällen. Diskussionerna resulterade i ett enhälligt beslut om att STF ska ta ett större grepp kring dessa frågor. Konkret ska STF ta fram ett handlingsprogram för skydd och förvaltning av olika typer av natur- och friluftsmiljöer i hela Sverige. Detta handlingsprogram ska föreläggas nästa riksstämma, som äger rum 2006.– STF värnar om svensk natur, kultur och miljö ur ett turistiskt perspektiv. Beslutet innebär att vi ökar vårt engagemang och tar ett helhetsgrepp kring hur svenska natur- och friluftsmiljöer ska skyddas och förvaltas, säger Torgny Håstad, styrelseordförande i STF.På STFs årsmöte valdes även en ny styrelse. Både ordförande Torgny Håstad och vice ordförande Désirée Edmar sitter kvar på sina poster. Däremot är tre av ledamöterna nya: Lena Embertsén, verksamhetschef för Teknikens Hus i Luleå; Peter Nygårds direktör på FöreningsSparbanken och Claes Östberg, konsult och tidigare vice vd för Nordbanken/Nordea. Övriga ledamöter är Hans Dahlgren, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet; Oddvar Fiskesjö, projektledare vid Söderåsens nationalpark; Ann-Kristin Rahm, marknadskonsult inom besöksnäringen; Monica Sundström, tidigare departementsråd och VD i landstingsförbundet samt Annika Hesselvall och Peter Söneby, personalrepresentanter STF.

För ytterligare information, kontakta:

Pelle Andersson, informationschef STF, tel 08-463 21 37, mobil 070-693 80 74, e-post: pelle.andersson@stfturist.se.

Johan Krüger, informatör STF, tel 08-463 21 86, mobil 070-343 21 86, e-post: johan.kruger@stfturist.se.Fakta om STF
Svenska Turistföreningen (STF) är en av Sveriges största ideella organisationer med drygt 330 000 medlemmar. Känn ditt land har genom åren varit det genomgående temat när organisationen erbjuder natur- och kulturupplevelser. I verksamheten finns 315 vandrarhem, nio fjällstationer och ett 40-tal stugplatser i väglöst land i svenska fjällen. Internationellt samarbetar STF med vandrarhemsorganisationen International Youth Hostel Federation (IYHF). STF har också en reseverksamhet, ett förlag och ger ut medlemstidningen Turist. Lokalt anordnas aktiviteter i 84 föreningar (kretsar). Mer information om verksamheten finns på www.svenskaturistforeningen.se.