Swedbank

Stf VD Jan Lidén tillförordnad Ekonomi- och finansdirektör i

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:46 CEST

Jan Lidén kommer vid sidan av sin befattning som chef för region
Stockholm att gå in som tf Ekonomi- och finansdirektör i
FöreningsSparbanken efter Nils-Fredrik Nyblaeus. Jan Lidén kommer att
upprätthålla befattningen till dess en permanent lösning nåtts.

För ytterligare information:
Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef, tfn 08-585 910 88
Henrik Kolga, Informationsdirektör, tfn 0708-11 13 15
Jesper Berggren, Presschef, tfn 0705-49 37 67