RISE Research Institutes of Sweden AB

STFI-Packforsk startar verksamhet i Storbritannien

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:51 CEST

STFI-Packforsk AB | 20 augusti 2007 | www.stfi-packforsk.se STFI-Packforsk AB, ett av världens ledande FoU-företag inom sina områden, utvidgar sin internationella verksamhet genom etableringen av det nya dotterbolaget STFI-Packforsk UK Limited i Guildford, UK. Greg Wood och Michael Sturges, tidigare Business Manager respektive chef för Strategic Consulting vid Pira International, har utnämnts till Directors för STFI-Packforsk UK Ltd. Det nya helägda dotterbolaget erbjuder konsulttjänster inom alla områden längs de tre värdekedjor där STFI-Packforsk är verksamma: Förpackningar, Grafiska medieprodukter samt Biobaserad energi och kemikalier. - Våra skräddarsydda tjänster inom affärsanalys, strategisk planering, kreativitet och innovation erbjuder utvecklare, tillverkare, konverterare, varumärkesägare och återförsäljare verktyg att tillmötesgå marknadens krav och behov inom de värdekedjor där de är verksamma. Med vår branschkunskap och erfarenhet kan vi hjälpa kunderna att bli lönsamma på sina intellektuella tillgångar och affärsmöjligheter, säger Greg Wood, Managing Director. - Vi är glada att kunna välkomna Greg och Michael till företaget. Tillsammans har de 40 års erfarenhet av internationell konsultverksamhet inom de värdekedjor STFI-Packforsk verkar. Deras omfattande kunskap inom affärsverksamhet och teknik innebär en förstärkning av våra möjligheter att förse industrin och marknaden med unika lösningar. Det här är ett viktigt steg i internationaliseringen av STFI-Packforsk, säger Gunnar Svedberg, koncernchef för STFI-Packforsk AB. STFI-Packforsk UK Ltd erbjuder inte enbart personella resurser genom tillgång till koncernens mer än 200 experter inom forskning och konsulting som finns i Stockholm och Trondheim. Företaget bygger nu även ett team av konsulter med placering i Storbritannien. Den brittiska verksamheten kommer att dra fördelar av den högteknologiska utrustning som redan finns inom koncernens laboratorier och pilotanläggningar i Sverige och Norge. STFI-Packforsk UK Ltd är lokaliserat vid Surrey Technology Centre i Guildford, UK. För ytterligare information, kontakta verkställande direktör Greg Wood, (Tel +44(0)7771 558785), direktör Michael Sturges (Tel +44(0)7787 531141) eller koncernchef Gunnar Svedberg (Tel +46(0)8 6767325). -------------------------------------------------------------------------------- Fakta om koncernen STFI-Packforsk - "turning science into reality" STFI-Packforsk bedriver forskning och utveckling inom massa, papper, tryck och förpackningar. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Stark kompetens från materialkunskap till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier. Affärsidé STFI-Packforsk förbättrar kundernas produktivitet och lönsamhet i hela värdekedjan genom att: • bedriva och delta i vetenskaplig forskning på högsta internationella nivå • implementera forskningsresultat i form av uppdrag, konsult- och utbildningstjänster • tillhandahålla servicetjänster med hjälp av effektiva pilot- och laboratorieutrustningar. Hög kompetens, engagemang och etik präglar verksamheten. Ägande STFI-Packforsk ägs till 51 % av sex direktägande företag: Billerud, Holmen, Korsnäs, M-real, Stora Enso och Södra. För övrigt ägande svarar staten genom IRECO Holding (29 %), STFIs intressentförening (10 %) och Intressenföreningen Packforsk (10 %). Lokalisering STFI-Packforsk har sitt huvudkontor i Stockholm i nära anslutning till Kungl Tekniska högskolan, KTH. Lokalkontor finns dessutom i Kista utanför Stockholm samt i Örnsköldsvik. Genom det majoritetsägda norska forskningsföretaget PFI AS finns STFI-Packforsk även etablerat i Trondheim. Under 2006 startades ett nytt dotterbolag, LignoBoost AB, i Bäckhammar utanför Kristinehamn. Omsättning och sysselsättning Koncernen STFI-Packforsk och PFI hade 2006 en omsättning på 290 MSEK fördelat på affärsområdena Exploratory Research (35 %), Industrial Research (38 %) och Consulting (27 %). STFI-Packforsk har 270 anställda av vilka mer än 200 arbetar med forskning. Finansiering - affärsområden • Exploratory Research - forskning inriktad mot områden av framtida strategisk betydelse. Finansierad huvudsakligen med offentliga medel. • Industrial Research - långsiktig forskning inriktad mot industriella behov och huvudsakligen finansierad av näringslivet. • Consulting - forskning, utveckling, utredning och rådgivning på uppdragsbasis. Analys och provning ingår också i denna av näringslivet finansierade verksamhet. STFI-Packforsk AB | Tel +46 (0)8 676 70 00 | Fax +46 (0)8 411 55 18 | Fullständig adress för STFI-Packforsk UK Ltd | Unit 8, Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YG.