Digidem Lab

Stiftelse grundas för världens största medborgarplattform

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 14:00 CEST

Fredagen den 22 mars 2019 påbörjade svenska Digidem Lab ett samarbete med organisationer som arbetar med deltagande demokrati världen över för att grunda CONSUL Democracy Foundation.

CONSUL Democracy Foundation är en ny organisation vars syfte är att hantera och löpande utveckla världens största open source medborgarplattform – CONSUL. Det är den mest kompletta medborgarplattformen för ett öppet, transparent och demokratiskt styre använt av över 100 institutioner i 35 länder. CONSUL har öppen källkod, dess utveckling stöttas av kommuner och programmeringsteam världen över, från Madrid, Paris, Porto Alegre och Buenos Aires till New York och Ljubljana.

Hittills har utvecklingen sedan 2015 letts av Madrids stadsfullmäktige. Med dess inrättande kommer stiftelsen ansvara för att överse utvecklingen av plattformen och andra aktiviteter. Detta kommer försäkra plattformens trovärdighet, neutralitet och kvalitet. CONSUL är ett verktyg som underlättar medborgardeltagande för att skapa förslag och samla stöd för förslag, medbestämmande i medborgarbudgetar, deltagande i säkra omröstningar, kommentera handlingsplaner, deltagande stadsplanering och öppna dialoger kring ämnen som är relevanta för vardagslivet i staden.

– Vi skapade CONSUL för att kommuner med minsta möjliga resurser ska kunna skapa avancerade medborgardialoger som dokumenteras på en och samma plats. Med tanke på att det finns så många användare sker det en ständig förbättring och utveckling av de olika funktionerna, säger Miguel Arana Catania, demokratiansvarig på Madrid stad.

CONSUL projektet fick 2018 FN:s offentliga servicepris. Flera delar av UNDP använder CONSUL som ett verktyg för utveckling i flertal länder, särskilt för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Stiftelsen inrättades i Nederländerna under namnet Stichting Consul Democracy. Styrelsen består av representanter från Access Info Europe (Spanien), Fundacja ePanstwo (Polen), Netwerk Democratie (Nederländerna), Open SourceInitiative (USA), Mehr Demokratie (Tyskland), Digidem Lab (Sverige), och Danes je nov dan (Slovenien).

– Det känns fantastiskt kul att ha fått förtroendet från Madrid Stad att samordna arbetet med en av de mest avancerade medborgarplattformar som finns i världen. Vi arbetar med medborgardeltagande i Sverige och har tagit fram en svensk version av CONSUL. Med detta uppdrag knyts vårt lokala arbete till alla internationella erfarenheter, säger Sanna Ghotbi, projektkoordinator för Digidem Lab som sitter i den nya styrelsen.

Tillsammans med styrelsen anslöt också den rådgivande kommittén formad av representanter från The Democratic Society (Belgien/Italien/Storbritannien), COSS Finland (Finland), Democratie Ouverte (Frankrike), NewDemocracy Foundation (Australien), Deliberative Democracy Consortium (USA).

Digidem Lab är ett icke-vinstdrivande demokratilabb som erbjuder nya verktyg och metoder för medborgardeltagande. Vi hjälper städer, stadsdelar och kommunala institutioner med processdesign av deltagandeprocesser, installation och utbildning i digitala plattformar för deltagande och erbjuder workshops och föreläsningar.