NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:24 CET

Ekoturismföreningen med kvalitetsmärkningen Naturens Bästa får Stora Turismpriset 2006

- Ekoturismföreningens kvalitetsmärkning Naturens Bästa är ett mycket intressant exempel på hållbart turistiskt företagande - den lyckade kombinationen av ekonomisk, miljömässig, social och kulturell hållbarhet, säger landshövding och Stiftelsens ordförande Björn Eriksson.

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism är en fristående stiftelse, sedan årsskiftet med Nutek som huvudman, vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Stora Turismpriset delas nu för det 13:e året i rad ut till en turistisk verksamhet i Sverige som ”på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla svensk turism”. Årets tema för Stora Turismpriset är: Hållbart turistiskt företagande - den lyckade kombinationen av ekonomisk, miljömässig, social och kulturell hållbarhet.

Juryns fullständiga motivering:
Naturens Bästa visar vägen till reseupplevelser av hög kvalitet, kombinerade med ett bra ekonomiskt företagande med vård av natur, kultur och sociala värden i den lokala miljön.

Naturens Bästa samlar ett växande antal, små som stora, naturupplevelsearrangörer. Arrangörerna har genom Naturens Bästa getts möjlighet att vidareförädla, miljöanpassa och kvalitetssäkra sin verksamhet.

Naturens Bästa, som visar på hög kvalitet och ansvarsfull upplevelseturism i naturen, har trätt fram som starkt profilskapande för marknadsföringen av Sverigeturismen i utlandet.

Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är ett gott exempel på ett samarbete där utvecklingsarbetet förts mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, företag, ideella organisationer, myndigheter och institutioner - under ledning av Ekoturismföreningen.

Prissumman på 100 000 kr ska användas till kunskapsutveckling och forskning med koppling till turistnäringen, inom ramen för verksamhet.

Ordförande i Stiftelsens styrelse är Björn Eriksson, landshövding i Östergötlands län och ledamöter är Lars Carmén, turistdirektör Malmö Stad, Inga-Britt Gustafsson, professor Örebro Universitet, Sune Halvarsson, överdirektör på Nutek, Olle Melander, fil.dr, Polarforsknings-sekretariatet, samt Birgitta Svensson, professor Nordiska museet och Stockholms Universitet.

Stora Turismpriset har tidigare tilldelats: Göteborg (2005), SkiStar AB (2004), Anja Praesto och Jan Guillou för ”I Arns fotspår” (2003), Ölands Skördefest (2002), Sveriges Campingvärdars Riksförbund, SCR (2001), Jamtli Historieland (2000), Dalhalla (1999), Liseberg (1998), Turism i Glasriket (1997), Medeltidsveckan (1996), Vasamuseet (1995), Jukkasjärvi och Rederiaktiebolaget Göta Kanal (delat pris 1994).

-----------------------------------------
Information kan också hämtas på www.nutek.se/turistnaringen under rubriken Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Information om Naturens Bästa hämtas från www.naturensbasta.se och om Ekoturismföreningen på www.ekoturism.org.


För mer information kontakta:
Augustine Gärtner Ask, Nutek, tel. 08-681 91 43 alt. 070-471 15 55.
Dan Jonasson, Ekoturismföreningen, tel. 070-201 88 45
Staffan Widstrand, Ekoturismföreningen, tel. 070-657 33 24

NUTEK stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet. Nutek ska inom sitt turistfrämjandeuppdrag utveckla näringspolitiska insatser inom turistnäringen genom kunskapsbildning, kvalitetsutveckling och samverkan. En viktig uppgift är att ta fram och sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Nutek är ansvarig för Sveriges officiella turiststatistik.