Turistrådet Västsverige

Stiftelsen Läckö Slott nominerat till Stora Turismpriset 2013

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 11:40 CEST

Foto: Jonas Ingman

Västsvenska Turistrådet nominerar Läckö Slott till Stora Turismpriset 2013. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och vinnaren presenteras under oktober månad.

Som länsrepresentant belönas Läckö Slott med 10 000 kronor som kan användas för en kunskapsfrämjande insats. Den nationella vinnaren, som utses av Stiftelsens styrelse, tilldelas 100 000 kronor. 

 Lotta Nibell-Keating, tf VD på Västsvenska Turistrådet lyfter fram Stiftelsen som ett gott exempel:

- I år var många fina kandidater nominerade. Valet föll på Läckö Slott, som i en unik kombination av historia, mat, natur och kultur nu även öppnat Sveriges första Naturum med boende. Genom långsiktigt och medvetet hållbart arbete erbjuder Läckö upplevelser utöver det vanliga och bidrar till ökat nationellt och internationellt resande och tillväxt i vår region.

Västvenska Turistrådet motiverar sitt val på följande sätt:

”Läckö Slott är ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål. Stiftelsen förvaltar, vårdar och utvecklar Läckö Slott och området på ett sätt som stärker regionens attraktionskraft och exportmognad.
Genom en bred verksamhet bidrar Läckö Slott till utvecklingen av intressanta reseanledningar som i sin tur stärker näringslivsutveckling och entreprenörskap i Skaraborg.  Med fokus på hållbar utveckling, pedagogisk verksamhet och samarbeten med övriga aktörer inom näringen skapar Läckö slott goda förutsättningar för ökad exportmognad och internationalisering. 

Gunilla Davidsson, VD/Turistchef på Destination Läckö-Kinnekulle, tillägger:

- Detta är verkligen goda nyheter, jag är oerhört stolt och glad! Den verksamhet som Stiftelsen Läckö Slott driver är mångsidig och har utvecklats mycket genom åren, nu senast med Naturum Vänerskärgården- Victoriahuset, så jag känner att Läckö Slott verkligen är en värdig representant för Västragötalandsregionen.

För mer informartion kontakta:
Lotta Nibell-Keating, tf VD, Västsvenska Turistrådet
lotta.nibell-keating@vastsverige.com

Gunilla Davidsson, VD/Turistchef, Destination Läckö-Kinekulle

 


 

Västsvenska Turistrådet är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Utmaningen i visionen för Västra Götaland "Det goda livet" är att "Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion".