Stockholms konstnärliga högskola

Stiftelsen Lilian Karinas forskningsstipendium till Evelyn Dörr

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 13:26 CET

Stiftelsen Lilian Karina delar ut 2011 års forskningsstipendium i dans och politik till Evelyn Dörr, Dr.phil. Tanz- und Theaterwissenschaftleiterin, Berlin, Tyskland.

Stiftelsen Lilian Karina bildades som en stipendiefond för att främja kunskapen om hur danskonsten påverkades av 1900-talets politiska jordskred – från ryska revolutionen, vidare till nazismen och fram till det inflytande indiska, asiatiska, afrikanska och afroamerikanska dansstilar kom att utöva på europeisk dans.  I en bilaga till sitt testamente utformade Lilian Karina stiftelsens syfte och stadgar. DOCH är värd för Stiftelsen Lilian Karina.

Stipendiesumman är 70 000 kronor och utdelningen sker på donators födelsedag den 17 november. Information om stiftelsen och stipendiet: http://www.doch.se/web/Stiftelsen_Lilian_Karina.aspx

 
Styrelsens motivering:
"Evelyn Dörr har i såväl sin doktorsavhandling som i senare publikationer på ett imponerande och intresseväckande sätt bidragit till kunskapen om Rudolf  Laban. Hennes aktuella forskningsprojekt Rudolf Laban in Briefen an Tänzer, Choreographen und Tänzpedagogen ger nya perspektiv på Labans liv och arbete. Via originalbrev skrivna 1912-1958 förmedlas nya fakta om de omständigheter som rådde då Labans arbeten kom till, med inblick i politiska utopier och samhälleliga visioner i tiden. Utgivningen av breven innebär ett viktigt bidrag till förståelsen av danskonstens utveckling i Europa under 1900-talet. Dörrs arbete stämmer därmed väl överens med Lilian Karinas formulering av ändamålet för stipendiet."

Lilian Karina
Lilian Karina (1907-2007) föddes i Ryssland och genomlevde sin dansarkarriär i Europa under mellankrigstiden. Hon kom till Sverige på 1940-talet. Här etablerade hon sin mycket kända balettskola och skrev även danskritik i dagspressen. Hon medverkade i uppbyggnaden av den svenska högskolan för dans, Koreografiska Institutet (nu Dans och Cirkushögskolan) och var under lång tid en av huvudlärarna. Hon skrev ett flertal böcker och de sista åren av sitt liv ägnade hon åt dansforskning. 

För mer information och anmälan
Gun Román, lektor och stiftelsens ordförande
Tel: 08-562 274 19
E-post: gun.roman@doch.se