Skogssällskapet

Stiftelsen Skogssällskapet utlyser miljoner för skogsforskning

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 07:30 CEST

13,2 miljoner kronor utlyser Skogssällskapet tillsammans med fyra närstående stiftelser för att främja hållbar utveckling av skog och mark. Detta utgör en av Sveriges största privata satsningar på forskning inom skog och naturvård.

– Vårt mål är hållbar utveckling av skog och mark. Forskningsfinansieringen är en viktig del av den
allmännyttiga verksamhet som stiftelsen bedriver. På egen mark agerar Skogssällskapet
gärna markvärd för försök som ligger i linje med stiftelsens ändamål, säger Lotta Möller, skogsskötselchef för Stiftelsen Skogssällskapet.

Årets utlysning inriktas mot kunskapsutveckling av skogshushållning och naturvård genom forskning, information och utbildning. Ansökningar till Stiftelsen Skogssällskapet ska vara inne senast den 16 oktober 2014. Övriga datum framgår av respektive hemsida.

Mer information finns på:

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i
Sverige, Norge och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk, naturvård, sociala värden, viltvård, ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för hållbar utveckling av skog och mark genom skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet utlyser årligen cirka 10 miljoner kronor till forskning och utveckling.