Charity Rating

Stiftelsen Stella och Charity Rating presenterar nytt samarbete genom donation från J.P. Morgan.

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 10:27 CEST

CHARITY RATING PRESSMEDDELANDE 2010-10-08

Stiftelsen Stella och Charity Rating presenterar nytt samarbete genom donation från J.P. Morgan.

Idag lanseras ett tvåårigt samarbete mellan Stiftelsen Stella, Charity Rating och J.P. Morgan. Partnerskapet är möjliggjort genom en donation från the J.P. Morgan Chase Foundation. Finansieringen går direkt till att utveckla resurser och kompetens för det effektiva mentorprogrammet för unga tjejer som drivs av Stiftelsen Stella i Stockholm.

Stiftelsen Stella arbetar för att uppmuntra och stödja unga tjejer att stärka sin självkänsla för att få mod att utgå från sina egna behov när de ställs inför olika vägval i livet. Genom att göra det möjligt för Stiftelsen Stella att växa kommer fler unga tjejer få chansen att träffa engagerade, ansvarsfulla och erfarna kvinnor.

”Att som liten organisation få ta del av J.P. Morgan’s kompetens och erfarenhet är mycket spännande. Vi vill leda i bevis att det vi påstår oss göra också verkligen blir gjort. Samarbetet med J.P. Morgan kommer att bidra till att Stella kan växa långsiktigt vilket i sin tur kommer att gagna alla de tjejer som står i kö för att få en mentor”, säger Maria Rosvall, grundare av Stiftelsen Stella.

Med stöd från J.P. Morgan kommer Stiftelsen Stella under de kommande två åren utveckla sina processer för uppföljning och utvärdering av sina mentorprogram samt anställa en fundraiser för att säkerställa långsiktig finansiering av verksamheten.

På J.P. Morgan förstår vi värdet av att investera i unga kvinnliga förmågor och vi såg vilket avtryck Stiftelsen Stellas arbete har på de unga tjejer som genomgår deras program. Vi ser nu fram emot att vara en del av organisationens tillväxt vilket kommer att göra det möjligt för än fler att nå sin fulla potential., säger Robin Lawther, Managing Director, Senior Country Officer for the Nordic Region, J.P. Morgan.

Charity Rating kommer att genomföra uppföljning och utvärdering av Stiftelsen Stellas utveckling på uppdrag av J.P. Morgan och har spelat en central roll i utformningen av samarbetet.

”J.P. Morgan’s angreppssätt är på flera sätt unikt och skiljer sig markant från det traditionella samhällsengagemanget bland många företag i Sverige. Grunden för ett lyckat samarbete ligger i att företaget har en tydlig strategisk plattform att utgå ifrån. Samarbetet mellan J.P. Morgan och Stella är ett lysande exempel på hur bra det kan bli om man som företag tänker efter före”, säger Camilla Backström, VD Charity Rating.

För mer information kontakta:

Camilla Backström, VD, Charity Rating

Camilla.Backstrom@charityrating.org, tel: +46 (0) 706595055

-------------------

Charity Rating

Charity Rating är givarnas intresseorganisation och arbetar som en opartisk rådgivare och informationskälla. Med information, rådgivning och andra relevanta verktyg hjälper vi givare; privatpersoner, företag och stiftelser, att göra medvetna val i sitt givande. Sedan starten 2005 har vi samlat information om hundratals ideella organisationer och skapat Nordens enda samlade databas där man kan söka ideella organisationerna på ett ställe.   Genom att sätta ett tydligt fokus på effektivitet skapar vi också förutsättningar för en professionalisering av den ideella sektorn, vilket i förlängningen leder till en större samhällseffekt. Genom att skapa förutsättningar för att givaren ska se ett tydligt resultat av sina insatser så bidrar Charity Rating till att det blir både enklare och roligare att utveckla hållbara och långvariga ideella engagemang. www.charityrating.org

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) är en ledande global finanskoncern med tillgångar på  US$2.0 biljoner och verksamhet I mer än 60 länder. JPMorgan Chase är ledande inom investment banking, finansiella tjänster för konsument, SME, kommersiella tjänster, finansiella transaktionstjänster, asset management och private equity. Företaget expedierar miljoner konsumenter I U.S.A. och många av världens mest prominenta företags, institutionella och myndighets kunder under sina J.P. Morgan and Chase brands. Information om JPMorgan Chase & Co. finns på www.jpmorganchase.com

Om Stiftelsen Stella

Mentorprogrammet Stella som initierades 2006, är politiskt och religiöst obundet och drivs av Stiftelsen Stella och verksamhetsansvariga Maria Rosvall. Programmet riktar sig till unga tjejer 16-20 år som under ett år får träffa en vuxen mentor två gånger i månaden. Mentorprogrammet Stella utgår från tron på varje människas inneboende kraft och förmåga till initiativ och ansvar samtidigt som det främjar betydelsen av goda vuxna förebilder. Syftet är att stärka tjejers självkänsla, att ge redskap för problemlösning.  Mentorerna är kvinnor från 27 år och uppåt som är nyfikna, öppna och villiga att dela med sig av sin livserfarenhet. Mentorprogrammet Stella vill bidra till en sund självkänsla och ge redskap till en personlig utveckling. www.stiftelsenstella.se