Swecare AB

Stiftelsen Swecare skapar nya möjligheter för svensk export av hälso- och sjukvård

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:24 CET

Vård och utbildning snabbaste växande marknaderna i världen.

Vård och omsorg är vid sidan av utbildning det snabbast växande marknadsområdet i världen. Sverige har unika möjligheter att hävda sig inom båda. Swecare startade 1978 med syfte att verka för ökad export av svensk hälso- och sjukvård avseende såväl produkter som kompetens och utbildning. Exportmarknaden förutsättningar har förändrats på senare år varför Swecare möter de nya möjligheterna genom att förändras och förstärkas.Swecare står inför en nystart med en delvis ny inriktning och nya samarbetspartners och ny ledning. Karin Lind-Mörnesten är ny VD för Swecare AB.Bakom Swecare står sedan tidigare Staten, Sveriges Kommuner och Landsting, Exportrådet samt branschföretag inom hälso- och sjukvård med stort exportintresse. De nya parterna Swedish Medtech och Läkemedelsindustriföreningen breddar nätverket av engagerade företag ytterligare och bidrar aktivt till utvecklingen av det ”nya Swecare”.”Det är en mycket intressant och spännande verksamhet som vi nu skall forma och utveckla tillsammans” säger Karin Lind-Mörnesten. ”Våra nya samarbetspartners ger oss en ny bredd med helt nya möjligheter till synergieffekter för alla inblandade aktörer inom sjuk och hälsovårdssektorn i Sverige.”Samverkan för ännu bättre utveckling och export

Tanken är att Swecare i framtiden skall vara en intressant partner för alla med intresse för utveckling av Sveriges möjligheter till samverkan, export och internationalisering inom hälso- och sjukvård avseende såväl vård- och omsorg som utbildning, FoU, produkter och tjänster.


För ytterligare information kontakta

Karin Lind-Mörnesten
VD
Swecare AB
070-2288200