Stockholms Stift

Stiftets enprocentmål ligger fast

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 13:53 CET

Stockholms stift kommer även i år ge motsvarande 1 procent av kyrkoavgiften till Svenska kyrkans internationella arbete. Det innebär 840 000 kronor att fördela till bland annat sjukvård, arbete mot könsstympning och till stöd för människor på flykt.

- Jag hoppas att Stockholms stift kan vara en förebild genom att visa på ett stort engagemang för internationella frågor, säger Margareta Wennlund, handläggare för internationella frågor i Stockholms stift. Förhoppningsvis kan vi öka kunskapen om situationen i världen och därmed förståelsen för att kyrkan är världsvid, vi är systrar och bröder som stöttar varandra på vårt enda och sårbara klot.

Afrika och Mellanöstern
Stockholms stift stödjer insatser som bidrar till långsiktig utveckling och insatser för människor på flykt. Bland annat sjukhuset Augusta Victoria i Jerusalem, till arbete för jordbruksutveckling och hållbar försörjning i Etiopien och stöd till arbetet mot könsstympning i Tanzania

Dessutom verkar Svenska kyrkan genom ACT- alliansen i stora flyktinglägren som Za'atari i Jordanien, med över 100 000 invånare samt Dadaab och Kakuma i Kenya som tillsammans har ungefär 650 000 invånare.Svenska kyrkan stödjer både internflyktingar och syriska flyktingar i Irak.

I Europa 
För de människor som riskerar allt och beger sig på den farliga resan till Europa finns Svenska kyrkan på plats i Grekland, Serbien, Makedonien och Ungern. Där finns personal som utbildar våra partners inom psykosocialt stöd, ett område som Svenska kyrkan har specialkompetens inom. Det handlar om att insatserna förutom att tillgodose fysiska behov också ska möta de sociala och psykologiska behov som uppstår då en katastrof inträffar.

- Pengarna går till människor på flykt som stöd till akut behövande både i Europa, Mellanöstern och på olika håll i Afrika. Trots att vi i Sverige ser flyktingsituationen som akut, är det ju endast en liten, liten del av världens cirka 60 miljoner flyktingar som kommer hit, säger Margareta Wennlund

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift