Statistiska centralbyrån, SCB

Stigande småhuspriser

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 09:41 CEST

Priserna på småhus steg med 1 procent mellan första och andra kvartalet i år. På årsbasis, andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna sjunkit med 3 procent.

För närvarande är det stor eftersläpning vid Lantmäteriets fastighetsinskrivning, vilket gör att statistiken är förskjuten en månad i förhållande till ordinarie redovisning. Den senaste perioden avser därför april – juni istället för maj – juli.

På länsnivå steg priserna i 12 av 21 län mellan första och andra kvartalet, medan det i 5 län redovisas sjunkande priser. Den största prisuppgången återfinns i Gotland respektive Västerbottens län med 8 procent, medan den största prisnedgången redovisas i Blekinge län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg varierade prisutvecklingen från minus 3 procent till plus 1 procent.

På årsbasis sjönk priserna i 12 av 21 län. Den största prisnedgången återfinns i Blekinge län med 12 procent, följt av Skåne län där priserna sjönk med 6 procent. Den största prisuppgången redovisas i Gotland respektive Västerbottens län med 5 procent. I samtliga storstadsregioner sjönk priserna mellan 3 och 8 procent.

Under det senaste året, månad för månad, ser vi att den procentuella prisförändringen fluktuerar kring nollstrecket. Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var 2 miljoner kronor under andra kvartalet 2012.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338510.aspx

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (april – juni 2012) jämfört med föregående period (januari – mars 2012) samt föregående år (april– juni 2011)

Tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338510.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)

Tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338510.aspx

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. augusti publiceras
2012-09-13 kl 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se