STILL Sverige AB

STILL lanserar "självlärande truckstyrningssystem"

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 12:15 CET

STILL har introducerat ett självlärande truckstyrningssystem på marknaden. Det är en del av den nya moduluppbyggda versionen av Materialflöde Management System (MMS). Den nya versionen av MMS har omfattande moduler för effektiv, operativ drift av lager och optimering av interna transporter. Tillgängliga funktioner och tjänster är omfångsrikare än de vanliga systemen. STILL MMS består huvudsakligen av modulerna lagerstyrningssystem (LVS) och transport-/truckstyrningssystem (TLS) inklusive plockfunktioner och informationssystem.

Välorganiserade materialrörelser i lagret
Med lagerstyrningssystemet (LVS) kan alla materialrörelser, godsmottagning, plockning, transport och utlastning, styras och hanteras individuellt. På samma gång hanteras även artikelinformation som t.ex. ordernummer, utgångsdatum och olika strategier för lagring, liksom kundspecifik godshantering. All denna information beaktas i ett samspel. Nu görs varorna tillgängliga i rätt tid och lagerplatsen utnyttjas optimalt. Materialflödet i lagret är öppet och tydligt. Dessutom kan systemet hantera tömning och stödja inventering permanent eller vid ett visst datum.

Transport-/truckstyrningssystemet styr vagnparken genom att beakta olika kriterier i lagret effektivt. Kriterier för optimering är bland annat kortaste transportväg, jobbprioriteringar, typ av jobb, fordonsfunktioner, vagnkapacitet, fordonstyp och lagermodeller. Även komplexa strategier kan genomföras med STILL MMS TLS, t ex. interna transporter på mer än en våning och vagntåg.

Självlärande metod för beräkning av avstånd och ruttoptimering
En "finjustering av transportstyrningen" är möjlig med en individuellt konfigurerbar viktning mellan väg- och tidsplansoptimering. Utmärkande för systemet är att det ständigt sparar den verkliga restiden på alla transporters start- och slutdestination. Dessa tider utvärderas och optimerar sedan alla framtida transporter. Förändras rutiner och rutter i lagret, anpassar sig systemet automatiskt och optimerar transporter med den nya lagerlösningen.

Utöver automatiska transporter kan även manuell inmatning (stationär eller mobil) göras med transportförfrågningar och uppgifter. Detta sker i ett webbgränssnitt och kan användas för att skapa transporter. Noteringar kan göras i ett kontrollrum (stationär) eller från en truckmonitor (mobil) eller från andra mobila enheter. Fälten kan anpassas individuellt för att skapa snabba transportprocesser.

Med en minskning av tomkörning, ruttoptimering, felreducering, rätt fordonsnyttjande och en aktiv förvaltning av resurser säkerställer transport-/truckstyrningssystemet från Still effektiviteten i alla interna transporter. Möjligheten att spara och utvärdera information ger en ovärderlig hjälp vid en omfördelning av kostnader.

System med integrerat gränssnitt
Förutom en optimerad förvarings- och transportstyrning ger systemet en överblick över alla relevanta data, t.ex. status för alla nuvarande och planerade uppdrag. En mängd olika logistiska mätetal kan snabbt och enkelt visas i systemet eller exporteras därifrån.

På grund av den intelligenta systemarkitekturen, kan STILL MMS enkelt anslutas till andra system hos kunden (t.ex. SAP). Den har gränssnitt för olika hårdvarukomponenter som terminaler, skannrar, mobila skrivare, pallställ och Stills egen hårdvara och system för förarstöd, t ex. OptiSpeed 4,0. Med det moduluppbyggda systemet kan t ex. transportsystemet som ett fristående system anslutas till befintliga lagerhanteringssystem, produktionsplanerings- och kontrollsystem hos kunden.

Terminaler svarar på användarvänlig Touch
Det ideala komplementet till STILL MMS, är de nya STILL Touch Terminals 8,4 och 12,1 tum. De är utvecklade för att klara den extremt tuffa miljön i industrin och övertygar med sina stora bildskärmar som klarar att presentera komplexa datamängder t ex. plockning av stora uppdragsstrukturer. Dessutom ger det vibrationståliga minnet, de integrerade antennerna och skyddsklass IP 65 en hög tillgänglighet.

STILL är den ledande leverantören av intralogistik och är en av de mest innovativa leverantörerna av kompletta truckprogram. STILL erbjuder el- och dieselmotviktstruckar, plattformstruckar, dragtruckar, lagertekniktruckar och den senaste lagerteknikutrustningen. Idag arbetar mer än 6000 kvalificerade medarbetare med utveckling, produktion, marketing och service för kundernas bästa. www.still.se