STILL Sverige AB

STILL Sverige och Effekt Personal samarbetar vid truckuthyrning

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 07:15 CET

STILL Sverige och Effekt Personal samarbetar vid truckuthyrning
Truck med förare i ett paket

STILL Sverige och Effekt Personal lanserar tillsammans en ny tjänst som gör det möjligt att ”hyra truck med förare” från STILL Sverige. Denna nya tjänst gör det enkelt för slutkunden att hyra ett paket som består av en truck samt förare och dessa två kan vara produktiva hos kunden från dag ett. STILL Sverige ser till att rätt truck levereras och Effekt Personal ansvarar för att tillhandahålla välutbildade truckförare. 

En lösning – ett paket
Ett företags produktion varierar ofta under året med både produktionstoppar och produktionsdalar. En truck är ett kapitalkrävande fordon och det är inte ekonomiskt försvarbart att köpa en truck som är stillastående i perioder. Därför är det vanligt att företag hyr truckar för att överbrygga perioder med mycket aktivitet eller för att lösa säsongsbetonade uppgifter. Detsamma gäller för bemanningen i många bolag. Under hektiska perioder med mycket att göra krävs mer personal än under lugna perioder då företagen sysselsätter färre. Här är lösningen ofta att hyra in personal från ett bemanningsföretag. Med STILL Sveriges nya tjänst ”hyrtruck med förare” erbjuds en lösning för båda dessa problem, allt enkelt och smidigt i ett paket.

Per Åberg, truckuthyrningsansvarig hos STILL Sverige säger: ”Vi har märkt en större efterfrågan av den här typen av uthyrning och tillsammans med Effekt Personal kommer vi att kunna erbjuda en paketlösning bestående av truck och förare snabbt och effektivt. Kunden har bara en direktkontakt och det är STILL Sverige.”

För kunden innebär det nya samarbetet mellan STILL Sverige och Effekt Personal att de inte behöver binda upp något kapital, inte behöver öka antalet fast anställda och att de kan minimera administrationen med en kontaktperson och en månadsfaktura. I hyrtrucken ingår också försäkring, service och underhåll samt garanterad tillgänglighet.

STILL är den ledande leverantören av intralogistik och är en av de mest innovativa leverantörerna av kompletta truckprogram. STILL erbjuder el- och dieselmotviktstruckar, plattformstruckar, dragtruckar, lagertekniktruckar och den senaste lagerteknikutrustningen. Idag arbetar mer än 7000 kvalificerade medarbetare med utveckling, produktion, marketing och service för kundernas bästa.
www.still.se

 Effekt Personal erbjuder tjänster för bemanning, rekrytering och karriär & utveckling. Företaget är verksamt i södra Sverige, med kontor på 15 orter. Effekt Personal har idag ca 500 anställda och har lång erfarenhet av bemannings och rekryteringstjänster inom industri-, lager- och logistiksektorn.
www.effektpersonal.se