ManpowerGroup

Stillastående arbetsmarknad inleder året i Stockholm och Uppsala

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 08:05 CET

Arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län förväntar sig få rörelser på arbetsmarknaden under årets tre första månader och sysselsättningstrenden har gått ner både vid en kvartals- och årsjämförelse. Bland övriga regioner går Skåne starkt medan resten av landet har lämnat försiktigt positiva jobbprognoser. Branschundersökningen visar en stark transport- och kommunikationssektor medan byggbranschen och gruvnäringen ser ut att få problem med sysselsättningen.

Sysselsättningstrenden för Stockholms och Uppsala län är +-0 procent, en minskning med fyra procentenheter jämfört med föregående kvartal och med åtta procentenheter jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +5 procent (se fotnot).

– Oron i byggbranschen kan ha påverkat arbetsgivarna i Stockholms- och Uppsalaregionen att inta en försiktigt avvaktande attityd under det första kvartalet, men landet som helhet ser ut att få en fin start på det nya jobbåret, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Transport och kommunikation ökar men byggbranschen får problem

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer från transport- och kommunikationsarbetsgivarna men det är hotell- och restaurangbranschen som står för de största ökningarna, både på kvartals- och årsbasis. Även finans- och uppdragsverksamhet ser ut att gå ett positivt första kvartal tillmötes liksom handeln, även om den backat något. Betydligt sämre ser det ut för byggbranschen som med sysselsättningstrenden -3 procent minskat med 12 procentenheter på ett år. Även tillverkningsindustrin lämnar en negativ prognos. Gruvnäringen fortsätter sin kräftgång och lämnar med -6 procent återigen den svagaste branschprognosen.

Ingen region negativ 

Arbetsgivarna i fyra av sex regioner lämnar en positiv prognos medan två lämnat ett nollresultat, varav en alltså är Stockholms och Uppsala län. Den starkaste prognosen kommer från Skåne med +7 procent. Västra Götalands och Hallands läns arbetsgivare ser äntligen ljust på arbetsmarknaden efter flera negativa kvartal, medan Norrland precis som Stockholms- och Uppsalaregionen backat ner till nollnivån.

Relativt oförändrat globalt 

Trots att många utmaningar kvarstår för ekonomin och arbetsmarknaden globalt visar undersökningen att en majoritet av arbetsgivarna ser positivt på det första kvartalet 2014. Starkast efterfrågan på arbetskraft är det i Taiwan, Indien och Nya Zeeland medan de svagaste – och enda negativa – prognoserna kommer från de europeiska länderna Italien, Irland, Finland, Spanien, Slovakien och Belgien.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2014 förväntar sig fem procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (91 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +2 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent. Noteras bör att för Mellansverige och norra Sverige kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer.

www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

·  Film där VD Lars Forseth kommenterar resultaten

·  Rapporten i sin helhet

·  Diagram

·  Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher


Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2014 presenteras den 11 mars 2014.


ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.