Stille AB

Stilles nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 08:57 CEST

Stilla AB (publ), listat på First North, har nyligen genomfört en nyemission om 36 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare som övertecknades. Genom emissionen tillförs Stille 36 MSEK före emissionskostnader.

Överteckningen innebär att emissionsgarantin från bolagets fyra största ägare ej behöver tas i anspråk.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 6 034 547 SEK genom emission av 120 690 940 aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i Stille till
24 138 188 SEK fördelat på 482 763 760 aktier.

Handel i de nyemitterade aktierna beräknas inledas i mitten av september 2007.
– Jag är mycket tillfreds med det stora intresset som visats både från våra befintliga
aktieägare och allmänheten. Genom emissionen stärker vi bolagets finansiella ställning inför fortsatt expansion och tillväxt. Främst intensifierar vi arbetet med att öka marknadsbearbetningen i USA och att strategiskt utveckla vårt produktutbud, säger Anders Weilandt, VD för Stille.

Erik Penser Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Stille i samband med nyemissionen.

För ytterligare information:
Anders Weilandt, VD, Stille, tel. 08-588 580 00

Besök även www.stille.se.

Stille är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Stille grundades 1841 och har 54 medarbetare i Solna, Eskilstuna, Dallas (USA) och Breda (Holland). Stille är listat på First North med Remium som Certified Adviser.