Stille AB

Stilles rapport för tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 17:18 CET

Tredje kvartalet 2010

 • Nettoomsättningen ökade med 16,8 procent till 20,7 MSEK (17,7), justerat för valuta uppgick ökningen till 18,6 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,7)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -1,4 % (-3,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,5 MSEK (-0,7)
 • Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 MSEK (-2,8)

Januari-september 2010

 • Nettoomsättningen minskade med 18,3 procent till 57,9 MSEK (70,8), justerat för valuta uppgick minskningen till 11,0 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 MSEK (3,6)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -6,0 % (5,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (3,4)
 • Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till -0,75 SEK (0,71)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 MSEK (-8,4)

Stilles VD och koncernchef, Jacob Rasin kommenterar:

Tredje kvartalet visade på den förutspådda positiva utvecklingen”.

Efter det tuffa första halvåret 2010 är det glädjande att konstatera bra försäljningstillväxt för Stille under tredje kvartalet. Den ljusning i efterfrågan på bordsprodukter som vi såg i slutet på andra kvartalet har hållit i sig under kvartalet.

Med en stabil efterfrågan på Stilles instrument och förbättrad efterfrågan på bordsprodukterna har förutsättningarna varit goda för vår uppgraderade försäljningsorganisation, som börjat ge prov på det aktiva och drivande försäljningsarbete som vi eftersträvat. Det bådar gott för framtiden. Vi ser nu fram emot fjärde kvartalet som vi bedömer kommer bli årets bästa kvartal såväl försäljnings- som resultatmässigt, även om det blir en utmaning att kunna upprepa förra årets försäljningsframgångar under fjärde kvartalet.

Närmare upplysningar lämnas av:
Jacob Rasin, Vd och koncernchef,
Tel +46 8 588 580 10
e-mail:jacob.rasin@stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2009 omsatte koncernen 101 MSEK och hade 50 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se