Kristdemokraterna, KD

Stimavgift lösning på fildelningsproblematiken!

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2008 10:13 CEST

– Under åren har flera teknikskiften skett, ta till exempel radion, kassettbanden och videon för att bara nämna några. Upphovsrätten har alltid värnats tidigare och så måste det vara även fortsättningsvis. Samtidigt måste vi hitta praktiska lösningar vad gäller fildelning för privat bruk. En lösning kan vara en stimavgift på bredbandsabonnemangen.

Det säger Stefan Attefall, riksdagsledamot (kd) och ordförande i arbetsgruppen för ekonomi och etik, med anledning av en öppen utfrågning i riksdagen idag. Hans arbetsgrupp har presenterat ett förslag om en stimavgift på bredbandsabonnemang i sin rapport Hållbar marknadsekonomi.

– Äganderätten till upphovsskyddat material på Internet måste värnas. Fildelning i kommersiella syften bör beivras med kraft. Samtidigt måste musik- och förlagsbranschen hitta nya metoder som gör det lätt för människor att vara laglydiga och betala för de tjänster man använder sig av. Förslag om alternativa betalningsformer för upphovsrätt på nätet bör övervägas, till exempel en form av stimavgift för nedladdning, fortsätter Attefall.

Den explosionsartade tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter. Det är viktigt att ta tillvara dessa tekniska möjligheter, samtidigt får ingen förlora på utvecklingen. Idag ställs till stor del upphovsmakarna mot konsumenternas allt högre ställda förväntningar.

– Samtidigt som en teknisk lösning utarbetas bör även en upplysningskampanj bland ungdomar genomföras. Det är viktigt att öka medvetenheten om konsekvenserna av lagöverträdelser. Kampanjen bör även syfta till att öka förståelsen för upphovsrätten. Det är inte en bra situation med en hel generation som bryter mot lagen. Det är därför viktigt att finna en lösning snarast, där musikbranschen och bredbandsbolagen gemensamt utvecklar en hållbar lösning, avslutar Attefall

För mer information:
Stefan Attefall
Riksdagsledamot (kd) och finansutskottets ordförande
Mobil: 070-623 96 57

Erik Granberg
Politiskt sakkunnig
Mobil: 0702-36 93 83

Catrin Rising
Pressekreterare
Telefon: 08-786 56 80
Mobil: 076-527 25 02

hemsida:
www.kristdemokraterna.se
www.attefall.nu

bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se