Hatten Förlag

Stimulera ditt barns språkutveckling med tecken!

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 12:38 CEST

Babytecken, tecken som stöd, teckenkommunikation, tecken till tal, TAKK - kärt barn har många namn! För dig som vill använda tecken till ditt barn för att stimulera kommunikation och språkutveckling har Hatten förlag en mängd titlar. Men först: hur fungerar det?

Hur fungerar tecken till tal?
När barn är små, eller sena i sin språkutveckling, är det lättare att komma igång och kommunicera med hjälp av gester och tecken. Det finns flera anledningar till detta. Tecken görs med händerna och blir på så vis mycket lättare att ta till sig, handrörelsen är lätt att se och det går att få hjälp att göra rörelsen. Som vuxen kan man ju ta barnets händer och visa hur man GÖR ordet, det går inte med talade ord. Ett talat ord försvinner också ut i luften och barnet har svårt att komma ihåg hur det lät - och ännu svårare att försöka härma... När man talar måste man ha kontroll på stämbanden, luftstyrkan, tungan och läpparna - när man tecknar använder man bara händerna. Och när vi sätter ihop alla våra ord till talade meningar och fraser hör barnet bara: enendalångmeningutanpausmellanorden. Tecknen är tydligare att skilja åt och lättare att känna igen - även om de tecknas i en lång rad (mening).

Tecknen gör alltså två bra saker:
Det förenklar för barnet att lära sig ord, så att det själv kan börja uttrycka sig och kommunicera vad det vill. Tecknen gör också språkets struktur tydligare för barnet, som snabbare kan förstå hur språket är uppbyggt - en förutsättning för att kunna tala.

Tecknen är bryggan till ett språk 
Man kan göra en liknelse med att ett barn kryper före det börjar gå. När barnet lär sig krypa skaffar det sig viktiga kunskaper som hur kroppen fungerar och får koll på balansen. Barnet övar och övar för att kunna förflytta sig dit det vill och lär sig så småningom att krypa med en hiskelig fart. När barnet behärskar krypningen till fullo är det moget att börja gå. Och så snart barnet behärskar att gå och springa så slutar det helt att krypa... 
Krypandet är en länk mellan stillasittande osjälvständighet till rörlig frihet. På samma sätt fungerar tecknen som en bro mellan att tyst iaktta till att kunna kommunicera vad man vill och att få ett levande språk.

Finns det risk för att barnet inte lär sig tala - eftersom det redan kan teckna?
Nej! Ett barn som blir moget för tal väljer självmant att lämna tecknen och istället tala. När man behärskar att tala är det så mycket enklare och snabbare än att teckna. Och om barnet har ett val faller det alltid på talet. Människans drivkraft att tala är stark och naturlig! Med tecknen ger man barnet tillgång till ett språk och möjlighet att uttrycka sig redan långt innan talet kommer. 
Många barn pendlar mellan att teckna och tala. Talet lämpar sig i invanda situationer där omgivningen har lätt att förstå vad barnet säger. I nya, ovana situationer och/eller när omgivningen inte förstår vad barnet vill ha sagt kommer tecknen fram igen och hjälper barnet att göra sig förstått.

Hur gör man?
När man använder tecken till tal talar man "som vanligt" och förtydligar det man säger genom att teckna de viktigaste orden. Allteftersom barnets ordkunskap blir större tecknar man fler och fler av orden man säger. De vuxna spelar sin viktigaste roll genom att hela tiden ligga steget före barnet och locka det vidare i sin inlärning av ord och till att förstå hur språket är uppbyggt. Den vuxne behöver ständigt fylla på sitt ordförråd och ta reda på tecknen för alla ord som är viktiga för barnet just nu och i dess utveckling.
Det är också viktigt att försöka skapa flera miljöer där barnet möter tecken. Ju fler av personerna i barnets närhet och vardag som lär sig att teckna och som vet vilka tecken som är "aktuella" för barnet just nu - desto fler får barnet att kommunicera med. Och fler tar aktiv del i barnets språkutveckling.

Hur lär man sig tecken?
Tecknen är hämtade från svenskt teckenspråk (men det är inte teckenspråk vi lär oss eftersom det är ett helt eget språk med egen grammatik) och det finns flera sätt att börja på. På Hatten förlag har vi dataprogrammet Teckenhatten där man på ett enkelt och roligt sätt kan lära sig tecken för en mängd vardagsord, det finns appar som teckna.se, ett litet lexikon, Fickhatten, som är lätt att ha med sig, och med hjälp av alla våra barnböcker med teckenillustrationer i kan man lära sig tecken tillsammans med sina barn samtidigt som man läser. Titta in hos Ajja & Bajja och Babblarna genom länkarna här till höger. Om man vill göra egna pekböcker, eller spela spel, har vi MaterialHatten och teckenkort, och en mängd material i vår nätbutik. Och när ni är där och tittar, glöm inte att titta in hos Språkbyggarna!

För den som vill läsa mer om tecken till tal finns massor av information och tips i Lilla boken om tecken. Eller titta in under fliken Inspiration på vår hemsida!


På Hatten gör vi språkutveckling rolig, utvecklande och mycket lärorik.