Fagersta kommun

Stipendier att söka

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:19 CEST

Fagersta AB:s stipendium
Fagersta AB:s stiftelse vänder sig till studiemotiverade personer som bedriver eftergymnasiala studier och vars föräldrar är folkbokförda i Fagersta. Stipendium kan även lämnas för gymnasiala studier på annan ort än Fagersta, under förutsättning att utbildningen inte finns i Fagersta.

Fagersta Energi AB:s stipendium
Stipendium kan sökas antingen av personer upp till 25 år, som är folkbokförda i Fagersta kommun och bedriver eftergymnasiala studier, eller av fysisk eller juridisk person, som genom forskningsinsatser eller annat arbete inom områdena miljö och energi gör insatser som främjar kommunens utveckling.

För båda stipendierna gäller att ansökan görs på särskild blankett som rekvireras från kommunkansliet 0223-441 06 (alternativt 441 02).

Ansökan skickas till Fagersta kommun, 737 80 Fagersta, senast den 10 september 2007.