Linköpings kommun

Stipendier för mötesplatser och sammanhållning

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 12:12 CET

Linköpings kommuns stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete går i år till Nihal Mohamed för sitt arbete med mötesplatser på Mjärdevi Science Park och till föreningen Ett Linköping för alla, som arbetar med att skapa sammanhållning mellan kommunens invånare.

Stipendiet har delats ut sedan 2003 och är till för att ”uppmärksamma och manifestera enskilda människor, organisationer eller föreningar som genom påtagliga insatser för demokratin fört mångfalds-, integrations- eller jämlikhetsarbetet framåt inom kommunen.”

De två pristagarna får i år 6 000 kronor vardera.

Ur motiveringarna:

Nihal Mohamed ansvarar för ett projekt benämnt ”Internationella och mångkulturella Mjärdevi” vilket tillkommit då Mjärdevi Science Park vill visa på den internationella miljö de har och det stora antalet nationaliteter som arbetar, studerar och forskar där. Nihal har i sitt uppdrag till exempel startat bokcirklar, språkcafé, anordnat frukost- och lunchföreläsningar för att sprida kunskap och bidra till kontaktskapande ytor. Hon har drivit projektet att utvecklas långt mer än uppdragsgivaren från början tänkt sig. Hennes engagemang och initiativförmåga är långt utöver den vanliga och hennes förhållningssätt vad gäller att bidra till inkludering är stor.

Ett Linköping för alla etablerades tidigt hösten 2014 och har snabbt blivit en röst och en aktör när det gäller att bidra till ökad sammanhållning och gemenskap i Linköping. Ett sammanhållet Linköping med mångfald, gemenskap och utan rasism är Linköping för allas vision och de engagerar en bredd av människor med en stor variation vad gäller bakgrund, ålder, etnicitet, kön och religioner. Föreningen är en del av den nationella rörelsen Tillsammansskapet som drivs av Expo. Föreningen har tre grundvärden; religiös och partipolitisk obundenhet, långsiktigt arbete och icke-våldsprincip.

Bild och otiveringarna finns i sin helhet i bifogat dokument.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande kristina Edlund (S), samt Nihal

Mohamed, 072-725 03 73, och för Ett Linköping för alla, Sofia Hedin 070-818 35 84 och Ayaan 

Mohammud  073-926 37 16.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.