Länsstyrelsen i Jönköpings län

Stipendieutdelning ur Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:58 CEST

Fredagen den 28 april klockan 9.00 överlämnar landshövding Lars Engqvist stipendiet till en förening i Jönköpings län å Hans Majestät Konungens vägnar.
Inför Kung Carl XVI Gustafs 50-årsdag insamlades medel som förvaltas av Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Syftet med fonden är att "främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill. Ändamålet skall tillgodoses genom anslag till individer, organisationer eller institut som bedriver sådan verksamhet".
Kung Carl XVI Gustaf har inbjudit landets landshövdingar att inkomma med förslag på mottagare av medel som skall delas ut av styrelsen för jubileumsfonden. Landshövding Lars Engqvist lämnade förslag på några mottagare i Jönköpings län. Av de förslag som kom in från hela landet beslutade styrelsen för Konungens Jubileumsfond att belöna ett projekt i Jönköpings län.

Länets journalister är hjärtligt välkomna att närvara när landshövding Lars Engqvist delar ut stipendiet från Kung Carl XVI Gustaf.

Tid: Fredagen den 28 april 2006 klockan 9.00
Plats: Länsstyrelsen, Sessionssal Vättern, våning 8.