Institutet för mediestudier

Stipendium för uppsats om SD-bevakning

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 12:29 CEST

Seminarium med prisutdelning på JMG i Göteborg 9 november:

Hur bör Sverigedemokraterna bevakas och när bör namn publiceras?

Sim(o) prisar två JMG-uppsatser i sin genomgång 2010

Uppsatsen ”Som alla andra? En studie om hur svenska journalister vill bevaka Sverigedemokraterna” av Nina Brisman, Linn Duvhammar och Sara Holmberg vid JMG, Göteborgs universitet, har tilldelats Sim(o)s stipendium för bästa uppsats 2010.

Motiveringen lyder:
Uppsatsen lyfter upp en angelägen fråga i tiden och diskuterar den utifrån såväl enkätsvar som personliga intervjuer. Resultaten beträffande inriktning och redaktionell policy angår alla som intresserar sig för fältet politik och journalistik.

Stipendiet, som normalt är på 25 000 kronor, har i år höjts till 30 000 kronor eftersom tre författare delar stipendiesumman.

Ytterligare en uppsats uppmärksammas av Sim(o), Institutet för mediestudier. Det gäller arbetet ”I allmänhetens intresse? - en jämförande studie av elva svenska och brittiska morgontidningsjournalisters inställning till namn- och bildpublicering” som tilldelas ett hedersomnämnande.

Motiveringen lyder:
En ambitiös uppsats med tydligt jämförande perspektiv och frågeställningar som belyser den svenska pressetikens särdrag och utveckling.

Uppsatsen är skriven av Elin Hellström och Frida Jakobsson som också de studerar vid JMG, Göteborgs universitet.

Uppsatsförfattarna kommer att presentera sina uppsatsprojekt vid ett seminariumJMG i Göteborg 9 november kl 13.15-15.00. Inbjudna journalister kommer att kommentera resultaten och dryfta utvecklingen inom de aktuella ämnesområdena.
Seminariet hålls i Annedalsseminariet, sal 402. Det arrangeras av Sim(o) i samarbete med JMG. Adressen är Seminariegatan 1 A, i Campus Linné, nära Linneplatsen.

Anmäl dig till seminariet på info@mediestudier.se senast 5 november.

Ett 30-tal uppsatser har skickats in till Sim(o) från universiteten i Stockholm, Göteborg, Umeå, Karlstad och Sundsvall/Östersund/Härnösand (Mittuniversitetet) samt från högskolorna på Södertörn och i Malmö.  De har bedömts av en jury inom Sim(o)s styrelse.

Uppsatserna finns att läsa på Sim(o)s hemsida: www.mediestudier.se

Kontaktperson: Sim(o)s föreståndare Torbjörn von Krogh, mobil: 070-738 49 13

Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.