Actavis

Stipendium tilldelat apoteksforskning som rör farmaceutiska tjänster

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2012 08:14 CET

Actavis stipendium á 100 000 kronor delas idag ut för andra gången. Stipendiaten är Amirthan Amirthalingam, Uppsala. Han ska studera huruvida en riktad farmaceutisk åtgärd i form av rådgivning kan leda till förbättrad följsamhet till blodtryckssänkande behandling. Studien kommer att utföras på ett öppenvårdsapotek i Uppsala. Syftet med stipendiet är att stödja och utveckla den professionella verksamheten på landets öppenvårdsapotek.

Amirthan Amithalingam, är apotekare och knuten till University of Birmingham studien utförs kommer att utföras på Apotek Samariten i Uppsala. Syftet är att undersöka om en farmaceut kan förbättra följsamheten till en blodtryckssänkande behandling och därigenom bidra till en bättra läkemedelsanvändning och vård. Dessutom kan studien ge evidensbaserat resultat som visar om farmaceutiska tjänster har en gynsamm effekt på följsamhet, livskvalitet och kostnadseffektivitet vid behandling av högt blodtryck.     

Högt blodtryck är en folksjukdom som drabbar ca en fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning. Majoriteten av dessa behöver blodtryckssänkande läkemdel. Studier har också visat en låg följsamhet till läkemedels behandlingen vilket kan bero på att högt blodtryck oftast inte ger tydliga symtom, sjukdomsförnekelse, långvarig behandling samt kostnad. Allt detta leder till en sämre behandling vilket kan öka riskerna för framtida komplikationer av sjukdomen.

Stipendiet delas ut av Djamshid Ghavami, Actavis, och Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten, på Läkemedelskongressen i Älvsjö den 6 november kl 12.25.

– Vi vill på detta sätt bidra till en vidareutveckling av apotekens verksamhet. Just farmaceutiska tjänster har en stor framtida potential varför vi är glada att Stipendiekommittén valde detta projekt till årets stipendium. Actavis är en viktig samarbetspartner till apoteken och vi hoppas att stipendiet blir starten på en långsiktig satsning på apoteksforskning i Sverige, säger Carl-Johan Lye Commercial Director för Actavis Sverige. 

 Stipendiekommittén har utgjorts av representanter från Apotekarsocieteten:

  • Annika Nordén Hägg, Cura apoteket
  • Sofia Kälvemark Sporrong, Uppsala universitet
  • Carin Svensson, Kronans Droghandel
  • Tobias Renberg, Apotekens Service AB
  • Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten (adjungerad)
  • Djamshid Ghavami, Actavis (adjungerad)

För mer information, kontakta:

Djamshid Ghavami, produktchef Gx/Rx, Actavis, 070 626 40 70

Amirthan Amithalingam, Apotekare, Apotek Samariten, 0760-963 369

 ______________________________________________________________

 

Actavis grundades 1956 av sju isländska apotekare. Idag finns Actavis direkt representerade på över 40 marknader, har 11 000 anställda och omsätter cirka 1,8 miljarder euro. Actavis etablerades på den svenska marknaden 2003 och har idag cirka 35 anställda. Actavis har en bred produktportfölj inom tre affärsområden: öppenvård, slutenvård samt egenvård. www.actavis.se