Socialdemokraterna

Stjernkvist hälsar nya moderatledningen välkommen

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2003 11:30 CEST

Daniel Färm
Pressekreterare
08-700 26 94
070-650 12 09

- Jag vill hälsa Fredrik Reinfeldt och Kristina Axén Olin välkomna som nya i moderaternas ledning. Jag hoppas på många hårda, men raka och ärliga, debatter om huvudalternativen i svensk politik.

- Moderaternas stämma har annars hittills visat att talet om en kursändring inte stämmer. Delvis ny retorik, måhända, och möjligtvis tal om något långsammare förändringstakt. Men både målen och färdriktningen är desamma. Och för de som drabbas – sjuka, arbetslösa, svenskar med utländsk bakgrund, småbarnsföräldrar, o s v – spelar det sannolikt föga roll om försämringarna beskrivs på ett ”mjukare” sätt, om innehållet är detsamma. Inte heller kan man påstå att det är någon avgörande ideologisk skillnad om en försämring av välfärden genomförs på ett eller två år.

- Moderaterna har nu tydligt visat att man står för en gammal, klassisk, högerpolitik: satsningar på militära försvaret och aktivt förespråkande av medlemskap i NATO; fortfarande skattesänkningar på motsvarande 130 miljarder, som framför allt skulle gynna de rika; försämringar av den gemensamma välfärden och stödet till sjuka och arbetslösa, en oansvarig ekonomisk politik, och drastiska privatiseringar. Det är fortfarande de svaga i samhället som drabbas av moderaternas politik.

Det säger socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist i en kommentar till moderaternas stämma och valet av ny partiledning.