Miljöpartiet Stockholms stad

Stockholm behöver en egen Barnombudsman

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 08:48 CET

Stockholms stads revisorer har tidigare riktat kritik mot att staden saknar en plan för hur barns rättigheter ska tillgodoses. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad tar kritiken på allvar och inrättar en kommunal barnombudsman samt tar fram en handlingsplan för hur barns rättigheter ska stärkas.

- Vi vet inte idag om Stockholms stad lever upp till barnkonventionen, det saknas både mål och en systematisk uppföljning. Det är viktigt att Stockholms stad tar fram en strategi och ett handlingsprogram för att stärka barns rättigheter i staden, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

-  Det finns redan en lokal BO i åtta andra kommuner i Sverige, Stockholm behöver en lokal barnombudsman som kan arbeta för att stärka barns rättigheter och se till att staden följer barnkonventionen. Stockholm ska vara en stad där alla barn känner sig trygga och blir respekterade, säger Åsa Jernberg.

Bifogat, under relaterade dokument, finns Miljöpartiets motion om att inrätta en lokal barnombudsman.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se