Stockholms stad

Stockholm behöver en ny definition av hemlöshet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:29 CEST

Socialroteln, Jens Holm, pressekreterare, Telefon: 070-47 29 519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se

STOCKHOLM BEHÖVER EN NY DEFINITION AV HEMLÖSHET

Boendena för hemlösa ökar kraftigt i Stockholm just nu. Samtidigt minskar inte det totala antalet hemlösa i Stockholm, ungefär 3 400 personer. Bakgrunden till detta beror på att majoriteten av de som idag definieras som hemlösa i själva verket har ett eget boende. Socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) vill ha en ny definition av hemlöshet. Det sa hon i sitt inledningsanförande vid stadens hemlöshetskonferens som pågår just nu.

– När man säger att 3 400 personer är hemlösa i Stockholm tror nog de flesta att alla dessa bor på gatorna eller på härbärgen. Så är det inte. Ungefär hälften av de som idag kallas hemlösa bor i en lägenhet eller på lågtröskelboende. De har alltså ett eget boende, men kallas hemlösa. Det ger upphov till stor förvirring och försvårar arbetet för dem som är riktigt hemlösa. Vi måste skilja på hemlöshet och bostadslöshet, säger Margareta Olofsson.

– När vi talar om hemlösa borde vi tala om den grupp på drygt 500 personer som vistas på härbärgen, husvagnar eller helt enkelt finns på våra gator. Det är den gruppen vi måste bli bättre på att nå. Många andra som idag definieras som hemlösa är i själva verket bostadslösa och för dem krävs helt andra åtgärder, säger Margareta Olofsson.

– Vår utbyggnad av boenden för hemlösa kommer att fortsätta i oförminskad styrka. Men för att bättre kunna nå dem som verkligen är hemlösa behöver vi en mer precis definition. Jag vill ha en bred diskussion om en ny definition som ger oss bättre möjligheter att motverka att människor blir hemlösa, säger Margareta Olofsson.


Fakta, hemlöshet i Stockholm:
I Stockholm beräknas 3 370 personer vara hemlösa enligt Stockholm stads definition (tjänstutlåtande Socialtjänstförvaltningen, 10/5-04).

Av räkningen av hemlösa den 15 april 2004 kan konstateras att cirka 83 procent hade tillgång till olika former av bostäder eller var föremål för institutionsvistelse medan endast en mindre del, cirka 11 procent vistades på härbärgen eller var s k uteliggare. Av totalt 3 370 inrapporterade hemlösa var bostadsförhållandet okänt för 175 personer.

Hemlösa personer kan fördelas i fyra grupper:
• Boende i lägenheter 1 476 personer (44 procent)
• Lågtröskelboende 70 personer (2 procent)
• Vård-, boende- och behandlingsinstitutioner 1 243 personer (37 procent)
• Härbärgen, uteliggare, husvagn m m och okänt 574 personer (17 procent)

Sedan hösten 2002 har 198 nya boenden för hemlösa inrättats. De som idag bor på dessa definieras fortfarande som hemlösa.

Totalt finns 2 180 boendeplatser för hemlösa i Stockholms stad. I detta är inte stadsdelarnas egna boenden eller försöks- och träningslägenheterna inräknade. Om man inkluderar även dessa växer siffran med minst ytterligare 1000 boenden.

Stockholm stads nuvarande definition av hemlöshet:
Personer över 20 år som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande och därför är hänvisad till tillfälligt boendealternativ eller är uteliggare. Till de hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos olika kamrater eller bekanta.