Miljöpartiet Stockholms stad

Stockholm behöver mer biogas nu

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 14:26 CEST

Idag samtalar Emilia Hagberg (MP), med Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst, om biogas som klimatsmart drivmedel. Datum: 9 september Tid: kl 17.00-17.15 och 17.30-17.45. Plats: Miljöpartiets monter, Centralhallen, Centralstationen.

- Vi vill samla in 70% av matavfallet och röta det till biogas. Idag eldas denna resurs upp samtidigt som det är brist på biogas. Det är dags att Stockholms stad aktivt satsar och genomför egna åtgärder för att öka biogasproduktionen i staden och i länet, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare.

- Biogas är klimatsmart och vi arbetar för att det ska bli mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion. Politiken måste ge de politiska riktlinjerna nu, så fler vågar satsa på biogas, säger Beatrice Torgnyson Klemme, projektledare samverkansprojektet Biogas Öst.

För kommentarer: Emilia Hagberg (MP) gruppledare, 0761-22 92 15.
Beatrice Torgnyson Klemme, projektledare Biogas Öst, mobil nr 0733-97 06 25.

Miljöpartiet presenterar här fem punkter för mer biogas i Stockholm:

1. Samla in 70 % av matavfallet i Stockholm år 2015.

2. Göra det billigare att sortera ut matavfall.

3. Installera fler avfallskvarnar i de kommunala bostäderna.

4. Investera i en förbehandlingsanläggning.

5. Planera för en separat biogasanläggning med andra kommuner.

Strategin bifogas som bilaga.