Stockholm City Conference Centre

Stockholm City Conference Centre - utökar sin Svanen-certifiering

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 11:50 CET

City Conference Centre i Stockholm, med Norra Latin och Folkets Hus, har fått utökad Svanen-certifiering som gäller hela dagkonferensanläggningen.

 - Miljöfrågor har länge varit en naturlig del i vår verksamhet och legat högt på vår agenda. Att utöka den tidigare Svanen-certifieringen inom vår restaurangverksamhet, till att gälla hela anläggningen var en självklarhet. Svanen-certifieringen ser vi som ett naturligt steg, och ett verktyg, för oss att kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete ytterligare säger Monika Malmén, VD på City Conference Centre.

Stockholm City Conference Centre är en stor anläggning mitt i centrala Stockholm. Varje år genomförs ca 1 400 möten och här passerar 100-150.000 gäster genom husen. Max kapacitet är 4.000 gäster på en och samma gång. Här genomförs många olika typer av arrangemang där miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga; bland annat bolagsstämmor, internationella kongresser, politiska möten och multinationella företagskonferenser.

Vår strävan är att ta ett växande ansvar för att förbättra miljön och bidra till en varaktigt hållbar utveckling, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 - Det finns många fördelar med Svanen-märkningen. Svanens krav på en miljöanpassad verksamhet ger möjligheter till minskad förbrukning i form av bland annat lägre energi- och vattenförbrukning, kontroll av kemikalier och noggrann källsortering. Med Svanen uppmuntras vi också att arbeta aktivt för ökad andel ekologisk och närodlad mat i våra restauranger. Att höra till anläggningar som klarar Svanens tuffa krav känns mycket bra fortsätter Monika.

 - Vi ser att fler och fler kunder förväntar sig att den anläggning man väljer för sitt arrangemang bedriver ett seriöst och aktivt miljöarbete, och genom Svanen kan vi tydligare visa och kommunicera hur vi långsiktigt arbetar med hållbarhet, avslutar Monika Malmén.

För ytterligare information kontakta gärna:

Monika Malmén, VD Stockholm City Conference Centre, tfn 08-506 166 01

Stockholm City Conference Centre AB är en av Skandinaviens största centralt belägna konferens- och kongressanläggningar med totalt 50 konferensrum fördelade på två karaktäristiska men sinsemellan väldigt olika hus – Norra Latin och Folkets Hus. Konferensrummen rymmer från fem till nästan 1400 personer, och den totala kapaciteten är närmare 4000 deltagare.

Vi har lång erfarenhet av alla typer av möten och vad som krävs för att de ska bli lyckade. Avancerad teknik och förstklassig mat och dryck är viktiga delar i vårt erbjudande. Vår anläggning är Svanen-certifierad.

Stockholm City Conference Centre ingår i upplevelsekoncernen Stureplansgruppen