Stockholm Corporate Finance AB

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE BEHÅLLER FINANSINSPEKTIONENS TILLSTÅND ATT BEDRIVA VÄRDEPAPPERSRÖRELSE OCH FÅR LÄGRE BÖTER

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:29 CEST

Länsrätten har upphävt Finansinspektionens beslut om att återkalla bolagets tillstånd samt meddelat bolaget en varning. Bolaget åläggs samtidigt att betala en straffavgift om 800.000 kronor- en nedsättning om 200.000 kronor.

I Stockholm Corporate Finances överklagande till Länsrätten yrkades i första hand att Finansinspektionens beslut upphävs i sin helhet och i andra hand att bolaget endast skall meddelas en varning. Finansinspektionen medger bifall till bolagets yrkande att beslutet ska ändras till en varning förenad med en straffavgift.

- Vi har vidtagit väsentliga och genomgripande förändringar av både ledning och styrelse samt tillsett att MIFID-regelverket har implementerats på samtliga nivåer i bolaget, säger styrelseordförande Per-Erik Hasselberg.

- Jag är mycket glad över att ärendet avslutats så att vi nu fullt ut kan koncentrera oss på att utifrån den nya plattformen ge kvalitativ finansiell rådgivning till våra kunder. Behovet av våra tjänster, att skaffa eget kapital till våra uppdragsgivare, är mycket stort mot bakgrund av finanskris och lågkonjunktur, säger VD Peter Enström

2009-04-07

Styrelsen

För mer information kontakta:
Peter Enström, Verkställande Direktör
Tel. 070-574 99 82

Per-Erik Hasselberg, Styrelseordförande
Tel. 070-541 80 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Stockholm Corporate Finance Pressrelease 2009-04-07.pdf

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se