Stockholms stad

Stockholm först i Europa med 1000-fiberskabel

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 13:19 CEST

Stockholm blir första staden i Europa med att använda sig av 1000-fiberskabel. Genom ständiga nätförstärkningar som denna försäkrar sig Stockholm om att tillhandahålla ett nät i världsklass, ett nät med obegränsad kapacitet. Därmed kan företag utveckla sina affärer samtidigt som innovationer underlättas.

Under våren 2012 förstärks nätet med en 1000-fiberskabel som dras mellan olika omkopplingspunkter i Stockholms innerstad. Kabeln tas i drift under sommaren. Stokab har tidigare använt uppemot 640-fiber i en kabel. 1000-fiberkabel används även på andra håll i världen, främst i Asien. En kabel med fler fiber finns ännu inte. Kabel med än fler fiber riskerar att bli ohanterligt. Leverantör av kabeln är Ericsson.

Skälet till förstärkningen av nätet är den fortsatt stora efterfrågan på IT-infrastruktur i regionen. Över 90 procent av stockholmarna använder Internet och mer än varannan har en smart telefon. Allt fler förutsätter uppkoppling med hög kapacitet, dygnet runt och över allt.

För att alla aktörer ska kunna designa näten utifrån sina egna behov, krävs ett väl utbyggt fibernät med obegränsade möjligheter.

Fiber till hushållen

För att möta efterfrågan ansluter Stokab alla flerfamiljsfastigheter i Stockholm. Vid 2012 års utgång kommer fastigheter med 90 procent av hushållen (cirka 400 000 hushåll) ha anslutits med en mångfiberlösning som innebär att varje enskilt hushåll har möjlighet att få sin egen fiberförbindelse. Därmed ges hushållen i Stockholm samma möjligheter som företag till anslutning med mycket hög kapacitet.

Världens största öppna nät

Världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden, finns i Stockholm och tillhandahålls av Stockholms stads IT-infrastrukturbolag Stokab.

Syftet med Stokab är att stimulera en positiv utveckling för Stockholmsregionen genom att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt fibernät. Stokab, som ägs av Stockholms stad, erbjuder fiberoptiska kommunikationslösningar på likvärdiga villkor till alla såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av datakommunikation.

Kontakt

Anders Broberg, informationschef, Stokab
076-1230218
anders.broberg@stokab.se