Stockholms stad

Stockholm ger stöd till skadade fåglar och vilt

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 10:54 CEST

Kommunstyrelsen i Stockholm beslutar idag om att stödja de organisationer som arbetar med att ta hand om skadade fåglar och andra djur. Staden avsätter 500 000 kronor som ska kunna sökas av organisationerna.

Under de senaste åren har flera incidenter inträffat som lett till stort lidande för Stockholms fåglar, bland ett oljeutsläpp i Strömmen vilket skadade många av de svanar och andra sjöfåglar som höll till i området. Även den förra vinterns stränga kyla innebar stort lidande för många fåglar.

- Stockholms stad har ingen egen verksamhet för att vårda eller rehabilitera skadade eller sjuka fåglar och andra djur. De som finns är de viltvårdare som avlivar skadade och sjuka djur, de har ingen möjlighet att vårda djuren, säger miljö- och konsumentborgarrådet Viviann Gunnarsson (mp).

- De som har gjort den största insatsen är den ideella föreningen "Katastrofhjälp för fåglar och vilt". Trots att de saknar egna lokaler och i princip bara har sina egna medlemsavgifter som intäkter, har de gjort en stor insats för Stockholms djurliv. Jag tycker att det är mycket bra att staden nu gör det möjligt för föreningar likt denna att få stöd för sin verksamhet, säger Viviann Gunnarsson.

Kommunstyrelsen förväntas besluta att staden ska avsätta 500 000 kronor för bidrag till utomstående organisationer som arbetar med att ta hand om skadade djur.

För mer information:
Viviann Gunnarsson (mp)
Miljö- och konsumentborgarråd
Tel. 08 - 508 29 000

Anna Fredriksson
Borgarrådssekreterare
Tel 08 - 508 29 627

Till miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljö- och konsumentroteln, Mikael Sundström, 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611