ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Stockholm har fått fart på sin tillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:41 CET

Stockholm har vänt trenden och fått fart på sin tillväxt
Några små regioner toppar tillväxtligan
Det konstaterar ITPS i nya rapporten Regionernas tillstånd 2006. Rapporten ger dels en fördjupad analys av utvecklingen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, men också en övergripande bild av den ekonomiska tillväxten i landets 72 regioner.

Rapporten kommer att offentliggöras och presenteras den 29-30 november i Malmö vid konferensen Regionernas tillstånd 2006, som ITPS arrangerar i samarbete med Nutek, Glesbygdsverket och SIKA. Region Skåne och Malmö stad är lokala värdar.

Regional utveckling handlar mycket om storlek just nu. I fokus är både storstadsfrågor och frågan om vad stora funktionella och administrativa regioner betyder för tillväxt och utveckling.

Huvudfrågan för årets konferens är således vad regionstorleken betyder för välstånd och tillväxt. Från denna fråga har tre underteman formats:
- att lyckas lokalt - hur kan såväl stora som små regioner lyckas genom att utveckla samarbete?
- storstädernas outnyttjade potential.
- nyttan med stora regioner - som både handlar om större administrativa regioner och möjligheten till större funktionella regioner.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson deltar i konferensen och kommer i ett anförande att blicka framåt när det gäller landets regioner.

Presentationer och diskussioner kommer att ske i plenum, sessioner och workshops.

Vi hälsar media välkommen till en intressant konferens!


Program onsdagen den 29 november
10.30-10.35
Välkommen
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande


10.35-10.50

Störst, bäst och vackrast? Om storstädernas roll i utvecklingen
Sture Öberg, generaldirektör ITPS

10.55-11.15
Malmö - från industristad till kunskapsstad
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande

11.15-12.20
Regionernas tillstånd 2006 "Release!"
Peter Vikström, avdelningschef ITPS, presenterar årets rapport och rapporten recenseras av panelen som består av:
Monika Yngvesson, Region Skåne
Kerstin Wallin, Glesbygdsverket
Sune Halvarsson, Nutek
Tommi Riihonen, Justitiedepartementets storstadskansli12.20-13.15
Lunch


13.15-14.40

Bigger is better? On the Future of European Cities

The State of European Cities, Tomas Hanell Nordregio
Is there a Role Model for Urban and Regional Governance?, Hallgeir Aalbu EuroFutures
What Drives the Future Development of European Cities and Regions? Jon Bloomfield Birmingham University

15.00-17.30
Parallella sessioner

Att lyckas lokalt, arrangör ITPS
Storstädernas outnyttjade potential,
arrangör Nutek
Nyttan med stora regioner,
arrangör Glesbygdsverket
Workshops

Hur vinner man kampen om viktiga investeringar och satsningar?
Hur stärka regioners och platsers internationella konkurrenskraft?
Kampen om infrastruktursatsningarna - vem får vad och varför?
Regionförstoring och tillväxt,
Integration och tillväxt,
Stora regioners attraktionskraft
Stora regioner i geografin - utmaningar för politik, förvaltning och arbetsmarknader
Regionförstoring över nationsgränserna - möjligheter och utmaningar
Västra Götalandsregionen - tio års lärdomar för alla som undrar om större är bättre

ca 19.30
Middag
Program torsdagen den 30 november

08.00-10.30
Exkursioner till olika mål i Malmö och Lund.
1. Malmö - nya och gamla inflyttare. Busstur över Möllevångstorget, Rosengårds centrum till Turning Torso.
2. The Gateway to Scandinavia. Busstur till City tunneln, Malmö hamn samt Öresundsbron.
3. Upplevelse och utveckling. Busstur till det nya bostads- och arenaområdet Hyllie samt Turning Torso
4. Malmö i förändring. Promenad över de nya broarna till Malmö Högskola, den nya skateparken vidare mot gamla Kockumsområdet till Turning Torso
5. Öresundsregionen som centrum för innovationer. Busstur till IDEON och Lunds universitet
11.40-13.00
Lunch


13.00-14.00

Parallella sessioner

Att lyckas lokalt, arrangör ITPS
Storstädernas outnyttjade potential, arrangör Nutek
Nyttan med stora regioner, arrangör SIKA
14.30-15.15
Rapport från sessioner samt workshopsarbetet
Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen15.15-16.30
Efter 30 år av lappande och lagande - får vi en ny regional politik i Sverige nu?
Debatt om hur Sverige skapar de bästa förutsättningarna för tillväxt.
Deltar i debatten gör:
Åsa Torstensson, infrastrukturminister (c)
Karin Åström, riksdagsledamot (s)
Carl Cederschiöld, fd finansborgarråd (m) Stockholm
Eva Johansson, kommunalråd (c) Svenljunga
Jerry Johansson, kommunalråd (s) Aridsjaur
Kent Johansson, regionråd (c) Västra Götalandsregionen16.30-16.55
Infrastrukturminister Åsa Thorstensson blickar framåt om regional utveckling och tillväxt.

16.55-17.00 Avslutning ITPS generaldirektör Sture Öberg

I samarbete med Nutek, Glesbygdsverket och SIKA.Information
När: 29-30 november

Var: Slagthuset i Malmö


Pressansvarig
Per Lindahl, ITPS
063-16 66 24
070-671 6726
per.lindahl@itps.se

Konferensansvarig
Marianne Löfgren, ITPS
08-456 67 33
marianne.lofgren@itps.se