Vänsterpartiet Storstockholm

Stockholm har råd med lika många personliga ombud som Göteborg!

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 11:40 CEST

Verksamheten Personligt ombud måste säkras i nuvarande omfattning. För att klara ekonomin på sikt bör staden inleda förhandlingar med försäkringskassan och landstinget om delfinansiering.  Vi kan inte acceptera sparbetinget om en halvering av antalet ombud från 19 till 9 ombud som nuvarande utförare Stadsmissionen har informerats om och som skulle drabba klienterna hårt.

Stadens avtal med Stadsmissionen löper ut sista augusti.  Centrala staden överlämnar därefter verksamheten Personligt ombud till stadsdelsnämnderna, som ska fatta beslut om en trolig nedskärning utan konsekvensbeskrivning och trots oklar målgrupp, finansiering och bemanning.  Kostnaderna ökar för staden eftersom fler vill ha Personligt ombud på grund av utförsäkringarna.

-          Självfallet måste försäkringskassan och landstinget vara med och betala kostnadsökningarna, eftersom flera av deras klienter och patienter efterfrågar personligt ombud. Stockholm har råd att ha samma ambitionsnivå som Göteborg, som har 20 ombud men bara halva befolkningen, säger Karin Rågsjö, vice gruppledare (V).

 

 

För mer info:
Karin Rågsjö    070 216 07 61

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se