ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Stockholm har vänt trenden

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 11:25 CET

Stockholm har efter ett antal år av svag utveckling vänt trenden och fått fart på sin tillväxt igen. Sysselsättningen under 2005 och första halvåret 2006 ökade med 3,8 procent i stockholmsregionen och är ett av bevisen på den positiva utvecklingen.
Det konstaterar ITPS i en ny rapport, som presenterades vid konferensen Regionernas tillstånd 2006 i Malmö under onsdagen.

- Tjänstesektorns återhämtning, inte minst IT-sektorn, är främsta orsaken till att Stockholm nu har återhämtat sig, menar Peter Vikström, ansvarig för rapporten.

Även om Stockholm återigen visar upp en positiv utveckling når man ändå inte upp till den tillväxttakt som sker i Göteborg och Malmö.

Göteborg växer allra snabbast av de tre storstadsregionerna. Göteborg har en stark befolkningsutveckling, inkomstgapet gentemot Stockholm har minskat och tillväxten förefaller mer stabil i Göteborg jämfört med Malmö och Stockholm.

- Öresundsregionen fortsätter också sin positiva omvandling med minskad sysselsättningen i traditionell industri och mycket stark tillväxt i tjänstenäringarna, säger Peter Vikström.

Rapporten har speciellt fokus på de tre storstadsregionerna, som under 2004 tillsammans svarar för mer än hälften av landets samlade produktion och bidragit med över 50 procent av den totala tillväxten under den senaste tioårsperioden.

- Vår rapport visar tydligt att de stora regionerna har en avgörande betydelse för svensk ekonomi. Där finns ett brett näringsliv i alla branscher och en större arbetsmarknad. Det bekräftar också att den viktigaste faktorn bakom regional utveckling är storleken på den lokala och regionala arbetsmarknaden, menar Sture Öberg, generaldirektör på ITPS.

Små regioner toppar tillväxtligan

Det är dock några små regioner som har skapat den allra bästa ekonomiska tillväxten det senaste året i Sverige. Dorotea, Övertorneå, Gällivare, Arjeplog och Torsby tar hand om de fem första platserna i tillväxtligan. Strömstad och Åre är två andra orter med stark tillväxt.

- De här orterna har tagit tillvara möjligheterna som funnits på orten att skapa en framgångsrik tillväxt. Dorotea har ett expansivt husvagnsföretag, Arjeplog en omfattande testbilsverksamhet, Strömstad en stor gränshandel och Åre en växande turism, säger Peter Vikström, ansvarig för rapporten.

Rapporten visar annars att de stora regionerna generellt har hög tillväxt medan merparten av landets övriga regioner haft låg tillväxt.

- Vår analys visar att det är stora skillnader på regionernas förmåga att hantera de problem och utmaningar som de ställs inför. Att små regioner har skapat den allra bästa tillväxten i landet understryker att både små och stora regioner har stora möjligheter att påverka sin utveckling, menar Peter Vikström.


Läs hela rapporten
www.itps.seFör mer information
Peter Vikström
Avdelningschef
070-205 51 18
peter.vikstrom@itps.se

Per Lindahl
Medieansvarig
070-671 6726
per.lindahl@itps.se