ILAC - International Legal Assistance Consortium

Stockholm Human Rights Award går till den israeliska människorättsorganisationen B`Tselem.

Press Release   •   Sep 11, 2014 08:30 CEST

ILAC (International Legal Assistance Consortium), Sveriges Advokatsamfund och IBA (International Bar Association) har beslutat att 2014 års Stockholm Human Rights Award ska gå till den israeliska människorättsorganisationen B`Tselem. 
B`Tselem
B`Tselem grundades 1989 med målsättningen att dels främja och skydda grundläggande mänskliga rättigheter för invånarna i de ockuperade palestinska områdena och dels sprida kunskap om dessas rättigheter i Israel hos politiker och allmänhet. Man betonar att samma rättigheter gäller för israeler och palestinier och att dessa rättigheter måste respekteras av både israeliska och palestinska myndigheter.

B`Tselem har hämtat sitt namn från det hebreiska ordet för ”Guds avbild”, ur skapelseberättelsen i Första Moseboken: ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”

B`Tselem har under åren riktat världens uppmärksamhet på brott mot mänskliga rättigheter i Israel och på de ockuperade palestinska områdena genom att föra offrens talan och utkräva ansvar från myndigheterna. Att B´Tselems outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter förs i en många gånger oförstående omgivning gör dess insatser extra viktiga.

B´Tselems arbete har under åren vunnit respekt både inom och utanför Israel. B´Tselem bildade 2011 ett Public Council, med medlemmar från Israels intellektuella och kulturella elit, bland andra Amos Oz, David Grossman, Gila Almagor, Makram Khoury, Mordechai Kremnitzer and Ruth Dayan. B´Tselems verksamhet har också uppmärksammats i det israeliska parlamentet, Knesset. Enligt den förra vice talmannen Naomi Chazan ”skyddar B´Tselem inte bara palestinier under Israels kontroll, man skyddar också Israels demokrati”.

Stockholm Human Rights Award delas ut vid en ceremoni i Berwaldhallen den 25 november. 


För mer information och kommentarer till priset: Christian Åhlund, Executive Director ILAC: 0854571423 eller christian.ahlund@ilac.se


ILAC is a consortium of associations of legal and human rights experts. The membership is constantly growing.Today, ILAC has 50 member organizations representing prosecutors, lawyers and academics world wide.