Stockholms stad

Stockholm inför en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:14 CET

Skolroteln, Andreas Åström, pressekreterare
Telefon: 076-122 94 86
E-post: andreas.astrom@stadshuset.stockholm.seLotta Edholm (fp):

STOCKHOLM INFÖR EN STADSÖVERGRIPANDE POLICY MOT MOBBNING I SKOLAN

- Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Lärarna måste därför få förbättrade möjligheter att upprätthålla tryggheten på våra skolor. Stockholms stad bör därför införa en stadsövergripande mobbningspolicy för stadens grund- och gymnasieskolor.

Det föreslår skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) i dag i en skrivelse till utbildningsnämnden.

- Policyn ska bl a klargöra vilka möjligheter det finns att flytta mobbare i grundskolan. Alltför ofta nås vi av rapporter om att mobbingoffret tvingas byta skola medan förövarna får gå kvar. Detta är helt oacceptabelt. Mobbning, trakasserier och kränkningar måste stävjas i skolan, avslutar Lotta Edholm (fp).

En rapport från stadens revisorer visar att det finns problem med mobbning och annan kränkande behandling i Stockholms skolor. Ett av revisorernas krav var att staden borde införa en övergripande plan mot mobbning. Den dåvarande röd-gröna majoriteten avslog detta krav.

I policyn mot mobbning bör det framgå:
• Föräldrarna bör alltid kontaktas när mobbning förekommer.
• Skriftliga varningar kan användas.
• Brott som begås i skolan alltid ska polisanmälas.
• Vid allvarliga händelser måste skolan samverka med föräldrar och socialtjänst.
• Vilka sanktionsmöjligheter har lärare och skolledare för att komma tillrätta med elever som mobbar sina klasskamrater.
• Klargöra vilka möjligheter det finns att flytta mobbare i grundskolan.