Stockholms stad

Stockholm inför skriftliga omdömen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:12 CET

Skolroteln, Andreas Åström, pressekreterare
Telefon: 076-122 94 86
E-post: andreas.astrom@stadshuset.stockholm.seLotta Edholm (fp):

STOCKHOLM ÅTERINFÖR SKRIFTLIGA OMDÖMEN

- Föräldrar har rätt till mer utförlig information om hur det går för deras barn i skolan. Jag vill därför skyndsamt införa skriftliga omdömen i alla Stockholms skolor med start från årskurs ett.

- Skriftlig information är ett bra verktyg för att vi snabbt ska kunna fånga upp och hjälpa elever som har det svårt. Hjälpinsatserna måste sättas in så tidigt som möjligt.

Det föreslår skolborgarrådet Lotta Edholm (fp). Hösten 2007 kommer lärare i samråd med föräldrarna att få utfärda skriftlig information om eleven når kunskapsmålen eller ej.

- Socialdemokraternas rädsla för att ställa krav och tidigt utvärdera elevernas kunskaper ledde till att skriftliga omdömen avskaffades under förra mandatperioden. Vi återinför nu skyndsamt den här möjligheten. Fler elever kommer på så sätt att ges bättre möjligheter att klara kunskapsmålen, Lotta Edholm (fp).