Sprinkle Media

Stockholm IT Ventures AB presenterar finansiell information relaterat till bolagets senaste förvärv av Sprinkle AB

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2019 11:04 CEST

Stockholm IT Ventures AB meddelade under fredagen den 26 april 2019, förvärvet av Fintechföretaget Sprinkle AB till ett värde av högst 680 miljoner aktier i Stockholm IT Ventures AB.

Emissionen av dessa aktier kommer att genomföras med befintliga emitterade aktier enligt beslut från aktieägarmötet som hölls i januari 2019. Med andra ord: inga nya aktier kommer att emitteras för detta förvärv.

Stockholm IT Ventures AB tar nu tillfället i akt och presenterar Sprinkle AB´s resultaträkning och balansräkning för 2018.

Sprinkle AB visade ett starkt resultat för år 2018, vilket var i linje med ledningens förväntningar som fokuserar på utvecklingen av Fintech 2.0. Huvuddelen av resultatet härleddes från Sprinkle's investeringssplattform Raise Reach. Sprinkle har höga ambitioner och förväntar sig att omsättningen och vinsten ska växa under 2019.

* Sprinkle AB: s huvudsakliga anläggningstillgångar består av en vindkraftpark, bostadsfastigheter och kryptovaluta anläggningar.

Årsskiftesbaserade aktiviteter:

Ledningen vill framhäva två transaktioner från första kvartalet 2019 vilka förvänts ha en positiv inverkan på resultaten för 2019:

1) Försäljningen av ZeeBee Ventures APS, ett danskt bolag som är verksamt inom fastighetsbranschen för ett belopp på 900.383 euro och

2) Försäljningen av flera Fintechlösningar till olika kunder för beloppet 2 394 636 euro. Sprinkle AB fortsätter att vara involverad i utvecklingen av dessa Fintechlösningar för dessa kunder.

- Vi är glada att kunna meddela en stark vinsttillväxt för 2018 när vi nu blir en del av Stockholm IT Ventures AB. Vi tror starkt på att de båda företagens gemensamma styrkor och de resulterande synergieffekterna kommer att skapa ett stort värde för våra aktieägare under kommande år, säger Ian Cassiman, VD för Sprinkle AB.

- Vi gratulerar Sprinkle AB till ett starkt resultat för 2018 och ser tillsammans fram emot ett spännande 2019. Våra två företag integrerar för närvarande sin ledning, personal och interna system och vi ser fram emot att meddela vår kombinerade strategi så snart som möjligt, säger Bert Scheen, VD för Stockholm IT Ventures AB.

Om Sprinkle AB:

Sprinkle är ett starkt växande företag med affärsmodellen Sprinkle Fusion Power ™. Bolaget består av nio olika affärsenheter strategiskt placerade runt om i världen, genom integrering av AI & Blockchainteknik, samt utvecklingen av proprietär teknik, gör Sprinkle till en pionjär inom FinTechindustrin. Mer information finns på www.thesprinklegroup.com

Om Stockholm IT Ventures AB:

Stockholm IT Ventures AB är ett svenskt bolag noterat på Frankfurtbörsen sedan 2014. Företaget har specialiserat sig på ren och effektiv, kostnadseffektiv crypto mining, produktion och relaterad FinTech- och Blockchainteknik. För mer information besök www.stockholmit.co. Företaget finns även på Facebook, Twitter och LinkedIn

Mediekontakt:
Stockholm IT Ventures AB, Bert Scheen, bert.scheen@stockholmit.co