Stockholms Läns Landsting

Stockholm kan bli först i Stockholm med att pröva nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 12:43 CEST

Landstingsrådet in opposition, Birgitta Rydberg (fp), har i en motion till landstinget i Stockholm föreslagit att man ska pröva nya och effektivare metoder för fostervattensdiagnostik för att öka säkerheten i diagnostiken vid Downs syndrom och minska antalet missfall (nupp-undersökningar). Motionen har ännu inte besvarats av sjukvårdsutskottet då den medicinskt sakkunnige väntar på att de studier som har genomförts ska bli klara. Det borde gå att göra en preliminär bedömning i början av nästa år. Och därmed kunna erbjuda Stockholms gravida kvinnor detta innan 2004 är slut. Stockholm har möjlighet att bli först i landet med att erbjuda nupp-undersökningar.

- Eftersom den största delen barn med Downs syndrom föds av yngre mödrar är det ologiskt att inte använda andra metoder som riktas till hela gruppen gravida oavsett ålder, säger Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition (fp). Nu finns det en metod som både ger säkrare diagnostik och minskad risk för missfall som borde användas vid fosterdiagnostik.

- Det är önskvärt att nackuppklaringsmetoden kan erbjudas de blivande föräldrarna inom vårt landsting. Erfarenheter visar att användning av metoden leder till att en högre andel foster med Downs syndrom upptäcks, samtidigt som det kräver färre fostervattensprov vilket medför ett lägre antal missfall. Stockholm har en möjlighet att bli först i landet med att erbjuda detta. Stockholms mammor har inte varit bortskämda tidigare, nu finns en möjlighet att ge dem nåt som andra ännu inte får, fortsätter Rydberg.

- Svårigheterna i att ändra den tradition som finns, att erbjuda alla äldre gravida fosterdiagnostik, ligger delvis i att nuvarande metoder invaggar i trygghet. Det uppfattas som en rättighet. När ny kunskap visar att fosterdiagnostiken bör breddas och selekteras bör landstinget uppdra åt vårdgivare att förmedla denna information till blivande föräldrar, avslutar Rydberg.

FAKTA
Av 650 barn som föds har ett Downs syndrom, en utvecklingsstörning som är orsakad av att barnet har en extra kromosom. Det är välkänt att risken att få barn med Downs syndrom ökar med moderns ålder, men samtidigt är de flesta barn som har Downs syndrom födda av yngre mödrar. Detta beror på att det är gravida kvinnor som är 35 år och äldre som erbjuds fostervattenprov för kromosomanalys. Fostervattensprov medför en missfallsrisk på cirka en procent, dvs. för varje upptäckt fall av Downs syndrom så kan två kvinnor med friska foster få missfall p g a provtagningen.

Metoden innebär att man mäter en vätskespalt i fostrets nacke (nackuppklaring) och risken för Downs syndrom beräknas utifrån måttet på vätskespalten, kvinnans ålder och graviditetens längd. Undersökningen görs under perioden 10 – 14 graviditetsveckan och kan kompletteras med blodprov för s k serummarköranalys. Vid förhöjd risk erbjuds uppföljande fostervattens- och moderkaksprov.

I det medicinska programarbetet framhålls att man kan halvera antalet fostervattensprov och hitta tre gånger fler kromosomskadade foster än idag genom blodprov och ultraljudsundersökningar.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp) 070-737 42 54